[1]
J. Chrobaczyński, “Kilka aktualnych uwag o totalitaryzmie na kanwie rozważań Jasona Stanleya”, StudiaHistoryczne, vol. 63, no. 2(250), pp. 91–101, Jan. 2024.