Godlewski, Łukasz. “Spór o powołanie Kościoła Narodowego w Koronie w okresie Soboru Trydenckiego (1545-1563)”. Studia Historyczne, vol. 62, no. 1 (245), July 2021, pp. 7-23, doi:10.12797/SH.62.2019.01.01.