Skrzypietz, A. “Publiczna i prywatna religijność królowej Marii Kazimiery”. Studia Historyczne, vol. 62, no. 1 (245), July 2021, pp. 25-40, doi:10.12797/SH.62.2019.01.02.