Gajewski, A. “Sejmik Ziemi Wiskiej Wobec zagrożenia Moskiewskiego W Latach 1654‑1667”. Studia Historyczne, Vol. 60, no. 4 (240), Dec. 2017, pp. 5-24, doi:10.12797/SH.60.2017.04.01.