Kuc, P. “Geoffrey Parker, Globalny Kryzys. Wojna, Zmiany Klimatyczne I Katastrofa W XVII Wieku”. Studia Historyczne, vol. 62, no. 2 (246), Oct. 2021, pp. 87-92, doi:10.12797/SH.62.2019.02.06.