Hamera, P. “Wróżki I Zacofanie Irlandzkich chłopów W świetle Wybranych dziewiętnastowiecznych dzienników Z podróży”. Studia Historyczne, vol. 63, no. 1(249), July 2022, pp. 51-59, doi:10.12797/SH.63.2020.01.03.