Chrobaczyński, J. “Kilka Aktualnych Uwag O Totalitaryzmie Na Kanwie rozważań Jasona Stanleya”. Studia Historyczne, vol. 63, no. 2(250), Jan. 2024, pp. 91-101, doi:10.12797/SH.63.2020.02.04.