Godlewski, Łukasz. “Spór o powołanie Kościoła Narodowego w Koronie w okresie Soboru Trydenckiego (1545-1563)”. Studia Historyczne 62, no. 1 (245) (July 13, 2021): 7–23. Accessed November 28, 2022. https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/3636.