Gajewski, Artur. “Sejmik Ziemi Wiskiej Wobec zagrożenia Moskiewskiego W Latach 1654‑1667”. Studia Historyczne 60, no. 4 (240) (December 29, 2017): 5-24. Accessed September 23, 2019. https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/369.