Hamera, Paweł. “Wróżki I Zacofanie Irlandzkich chłopów W świetle Wybranych dziewiętnastowiecznych dzienników Z podróży”. Studia Historyczne 63, no. 1(249) (July 20, 2022): 51–59. Accessed June 25, 2024. https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/4596.