Chrobaczyński, Jacek. “Kilka Aktualnych Uwag O Totalitaryzmie Na Kanwie rozważań Jasona Stanleya”. Studia Historyczne 63, no. 2(250) (January 12, 2024): 91–101. Accessed July 25, 2024. https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/5538.