1.
Godlewski Łukasz. Spór o powołanie Kościoła narodowego w Koronie w okresie soboru trydenckiego (1545-1563) . StudiaHistoryczne [Internet]. 2021 Jul. 13 [cited 2022 Nov. 28];62(1 (245):7-23. Available from: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/3636