1.
Skrzypietz A. Publiczna i prywatna religijność królowej Marii Kazimiery. StudiaHistoryczne [Internet]. 2021 Jul. 13 [cited 2022 Nov. 28];62(1 (245):25-40. Available from: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/3637