1.
Kościelniak K. Wpływ wojen północnych XVII i XVIII w. na postawy i relacje mieszkańców Poznania różnych wyznań. StudiaHistoryczne [Internet]. 2021 Jul. 13 [cited 2022 Nov. 28];62(1 (245):41-59. Available from: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/3638