1.
Kucharski A. Tumult i konfederacja: Konfesyjne znaczenie wydarzeń toruńskich z lat 1724 i 1767 w ujęciu gazet pisanych. StudiaHistoryczne [Internet]. 2021 Jul. 13 [cited 2022 Nov. 28];62(1 (245):61-75. Available from: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/3639