1.
Polit J. Recenzja: Jan Pajor, Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911-1918 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 343, ilustracje ISBN: 978-83-8142-086-0. StudiaHistoryczne [Internet]. 2021 Jul. 13 [cited 2021 Oct. 22];62(1 (245):111-9. Available from: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/3642