1.
Gajewski A. Sejmik ziemi wiskiej wobec zagrożenia moskiewskiego w latach 1654‑1667. StudiaHistoryczne [Internet]. 2017Dec.29 [cited 2020Jul.12];60(4 (240):5-24. Available from: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/369