1.
Gałuszka J. Obrona praw dysydentów na sejmie 1606 r. za szczególnym uwzględnieniem roli Stanisława Stadnickiego. StudiaHistoryczne [Internet]. 2021 Oct. 18 [cited 2022 Jul. 3];62(2 (246):19-30. Available from: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/3880