1.
Hamera P. Wróżki i zacofanie irlandzkich chłopów w świetle wybranych dziewiętnastowiecznych dzienników z podróży. StudiaHistoryczne [Internet]. 2022 Jul. 20 [cited 2023 Sep. 26];63(1(249):51-9. Available from: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/4596