1.
Chrobaczyński J. Kilka aktualnych uwag o totalitaryzmie na kanwie rozważań Jasona Stanleya. StudiaHistoryczne [Internet]. 2024 Jan. 12 [cited 2024 May 23];63(2(250):91-101. Available from: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/5538