1.
Bartoszewski M. Henryk Litwin, Chwała Północy. Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej (1598-1648) : Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2018, 432 s. ISBN: 978-83-06-03469-1. StudiaHistoryczne [Internet]. 2024 Jan. 12 [cited 2024 May 22];63(2(250):111-7. Available from: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/5543