Return to Article Details Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji małopolskiej w epoce nowożytnej”, Kraków 8-10 listopada 2017 r. Download Download PDF