Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji małopolskiej w epoce nowożytnej”, Kraków 8-10 listopada 2017 r.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dominik Kadzik, Uniwersytet Jagielloński

doktor historii, zatrudniony w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w historii wczesnonowożytnej Polski, a w szczególności w dziejach dworu królewskiego i elit władzy.

Published
2018-11-30
Section
Recenzje i omówienia