Polska w Unii Europejskiej – proces akcesyjny i priorytety polskiej polityki w ramach UE

Authors

  • Marcin Chruściel
  • Karol Kloc

DOI:

https://doi.org/10.12797/Poliarchia.01.2013.01.08

Keywords:

Poland, EU, Europe, integration, outlook

Abstract

Poland in the European Union – the accession process and the priorities of Polish foreign policy in the EU

This paper presents the reasons for Poland’s accession to the EU – perceiving it as a modernization project and as a guarantee of Polish international safety. In the second part of the paper the authors analyze negotiations between Poland and the EU from a political and economic perspective. A number of information about the accession process is provided, as well as an explanation of the negotiation mechanism. The last part of the paper is an analysis of Polish Presidency of the European Union Council and a consideration of future priorities of Poland’s policy in the EU.

Author Biographies

Marcin Chruściel

Student II roku europeistyki II stopnia na UJ. Interesuje sie społecznymi i kulturowymi aspektami integracji europejskiej, europejską przestrzenią publiczną oraz procesem demokratyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Brał udział w badaniach nad mniejszoscią polską na rumuńskiej Bukowinie oraz w projekcie dotyczącym tożsamości środkowoeuropejskiej w Ołomuńcu. Redaktor naczelny „Zeszytów Naukowych Europeistyki”, w których również publikuje. Poza uczelnią zainteresowany kinem oraz sportem – trenuje lekką atletykę.

Karol Kloc

Student II roku europeistyki II stopnia na UJ. Interesuje się systemami politycznymi oraz wpływem najnowszych technologii na społeczeństwo. Współtwórca „Zeszytów Naukowych Europeistyki” oraz dziennikarz naukowy, publikuje m.in. w „Gościu Niedzielnym”. Jego pasją są podróże – autostopem i tanimi liniami lotniczymi odwiedził już większość krajów Europy.

References

I. Publikacje książkowe:

Literatura pomocnicza:

– monografie i opracowania:

Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, red. U. Płowiec, Warszawa 2000. Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003.

– prace zbiorowe:

Gospodarka Polski w latach 1990-2000, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001.

Opinie o integracji Polski z Unią Europejską. Komunikat z badań, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2002.

Opinie o skutkach integracji Polski z Unią Europejską i przebiegu negocjacji akcesyjnych. Komunikat z badań, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2000.

– rozdziały w pracach zbiorowych:

Czachór Z., Prezydencja w Unii Europejskiej i jej priorytety, [w:] Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, red. Z. Czachór, T.R. Szymczynski, Warszawa 2011.

Fiszer J.M., Negocjacje i perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] tenże, Unia Europejska a Polska. Dziś i jutro, Toruń 2004.

Janczak J., Przybylska-Maszner B., Partnerstwo Wschodnie w ramach polityki wschodniej kluczowym priorytetem polskiej prezydencji, [w:] Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, red. Z. Czachór, T.R. Szymczynski, Warszawa 2011.

Nowak A. Z., Milczarek D., Proces integracji Polski z Unia Europejską, [w:] Europeistyka w zarysie, red. tychże, Warszawa 2006.

Zombirt J., Unia Europejska wobec kryzysu finansowego i gospodarczego, [w:] tejże, Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

– artykuły w czasopismach naukowych:

Kaczynski P.M., The Fifth Enlargement of the EU, Fife Years On: The Case of Poland and the Czech Republic, „Europe Vision” 2008, nr 2.

II. Publikacje elektroniczne:

Literatura pomocnicza:

– prace zbiorowe:

Partnership for the accession of Poland, EUROPA – EU website, 19 XI 2004, [online] http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e40106_en.htm.

Polska – Unia Europejska, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Caracas, [online] http://www.caracas.polemb.net/?document=49.

Polskie Rolnictwo – Dwa lata po akcesji do UE, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2006.

The Nobel Peace Prize for 2012, [online] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/press.html#.

– artykuły w czasopismach naukowych:

Kowal P., Spór o przyszłość Polski w Europie: federacja czy aktywny eurorealizm, Fundacja Kazimierza Pułaskiego, [online] http://pulaski.pl/pl/publikacje/stanowisko-pulaskiego/395-spor-o-przyszlosc-polski-w-europie-federacja-czyaktywny-eurorealizm.html.

Szulc W., Garbarz B., Paduch J., Przebieg i wyniki restrukturyzacji przemysłu stalowego w Polsce, „Prace Instytutu Metalurgii Zelaza” 2011, nr 4, [online] http://www.imz.pl/Periodyk/2011/11-4-4-Szulc.pdf.

– artykuły prasowe:

Ryba M., Walka o Rzym, walka o euro, „Nasz Dziennik”, 15 XI 2011, [online] http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20111115&typ=po&id=po13.txt.

Wałesa L., Druga Japonia, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 30, [online] http://www.tygodnik.com.pl/japonia/index.html.

Downloads

Published

2021-08-04

How to Cite

Chruściel, Marcin, and Karol Kloc. 2021. “Polska W Unii Europejskiej – Proces Akcesyjny I Priorytety Polskiej Polityki W Ramach UE”. Poliarchia 1 (1):89-108. https://doi.org/10.12797/Poliarchia.01.2013.01.08.

Issue

Section

Stosunki międzynarodowe i geopolityka