About the Journal

Overview

Podejmując inicjatywę wydawania czasopisma poświęconego dziejom Ormian polskich, kierowaliśmy się przekonaniem, że to ciekawe i ważkie  zagadnienie powinno w większym niż do tej pory stopniu zaistnieć w humanistyce polskiej i światowej. Ormianie polscy to społeczność wielowiekowa i choć nigdy nie byli oni liczni, wytworzyli znaczący dorobek kulturowy, który funkcjonował i nadal jest żywotny w kulturze polskiej. Jako fragment diaspory ormiańskiej pełnili kiedyś niezwykle istotną rolę względem swojego macierzystego narodu ormiańskiego. Dziś wiedza o nich jest w pamięci ormiańskiej znacznie słabiej obecna niż wiedza o diasporze zachodnioeuropejskiej czy północnoamerykańskiej. Polska ojczyzna Ormian w wyniku przemian historycznych oddaliła się z horyzontu swiadomości ormiańskiej, a wspaniałe zabytkiwytworzone we Lwowie, Kamieńcu Podolskim, Zamościu, przeszły w posiadanie innych właścicieli, rozrzuconych niemal po całym świecie.

 Czasopismo "Lehahayer" (po ormiańsku oznacza to polscy Ormianie) zawdzięcza swą nazwę inspiracji prof. Wartana Grigoriana z Matenadaranu, wybitnego znawcy historii diaspory ormiańskiej w Polsce, który podczas naszego spotkania w Erywaniu w 2009 roku zauważył, jak dawny jest ten termin i głęboko osadzony w tradycjach języka i kultury ormiańskiej. "Lehahayer" ma na celu zintensyfikować badania nad tym tytułowym zagadnieniem, wprowadzić je na nowo do świadomości naukowej. Taki wybór tytułu nie jest przypadkowy. W wyniku zmiany granic po drugiej wojnie światowej rzeczywiste wymiary kulturowe zjawiska, o którym tu piszemy, uległy zatarciu. Ormianie polscy dostali się niejako w spadku politycznym Ukrainie i wielu z tych, którzy piszą o ich dziejach od XIV po XX wiek, nie jest świadomych rzeczywistych wymiarów, rzeczywistej tożsamości tej przestrzeni politycznej, społecznej, ekonomicznej, jednym słowem kulturowej, w której istnieli, pracowali, robili kariery i którą przecież tak aktywnie współtworzyli.


Abstracting and Indexing Services

  • Central and Easter European Online Library
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • EBSCO: Humanities Source Ultimate
  • EBSCO: Central & Eastern European Academic Source
  • Index Copernicus Master List
  • Pol-index

Publication Ethics and Malpractice Statement

 


Peer Review Process

 Każdy nadesłany do redakcji artykuł jest poddawany wewnętrznej recenzji w ramach zespołu redakcyjnego, później zaś kierowany jest do recenzenta zewnętrznego w stosunku do ośrodka naukowego, przy którym afiliowany jest autor. Osoba recenzenta nie jest znana autorowi w momencie przekazywania tekstu do recenzji, podobnie nazwisko autora jest utajniane przed recenzentem. Jeśli recenzje, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, jednoznacznie stwierdzają, iż artykuł nadaje się do druku (lub nadaje się po uwzględnieniu sugerowanych poprawek), tekst zostaje przyjety do druku i jest poddawany dalszym pracom o charakterze redakcyjnym i korekcie.


Reviewers of "Lehahayer"

Ołena Arkusza (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina)
Andrzej Betlej (Uniwersytet Jagielloński)
Teresa Chynczewska-Hennel (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku)
Edmund Kizik (Uniwersytet Gdański, Polska Akademia Nauk)
Marian Mudryj (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina)
Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)
Elżbieta Orman (Polska Akademia Nauk)
Włodzimierz Osadczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Edward Różycki (Uniwersytet Śląski)
Isabel Röskau-Rydel (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)
Stanisław Stępień (Południowo-Wschodni Instytut Naukowy)
Ewa Siemieniec-Gołaś (Uniwersytet Jagielloński)
Marian Surdacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Andrzej A. Zięba (Uniwersytet Jagielloński)