Fundacja Rozwoju i Wspierania Studiów Armenologicznych „Aniw” – przegląd działalności

Authors

  • Armen Checzojan Fundacja Rozwoju i Wspierania Studiów Armenologicznych „Aniw”, Mińsk–Erywań–Moskwa
  • Jewgienij Gurinow Fundacja Rozwoju i Wspierania Studiów Armenologicznych „Aniw”, Mińsk–Erywań–Moskwa

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.07.2020.07.08

Keywords:

Foundation for the Development and Support of Armenian Studies “Aniv”, armenology, Armenians in Russia, Armenians in Belarus

Abstract

Foundation for the Development and Supportof Armenian Studies “Aniv”: a brief overview of activities

The Foundation for the Development and Support of Armenian Studies“Aniv” was officially registered in 2015 in Moscow and in 2019 in Yerevan. Previously,its founders (private persons) individually carried out various projects relatedto Armenian issues. The mission of the foundation is to support the interests of Armeniaand Armenians through academic research, cultural and public projects. Themain areas of its activity are: organizing and conducting research on the history andculture of Armenia; promoting the development of dialogue in the field of Armenianstudies (armenology), establishing and developing contacts between Armenian academicsfrom different countries of the world; preservation and popularization of thehistorical and cultural heritage of the Armenian people; supporting researchers andyoung scientists involved in Armenian research.

Author Biographies

Armen Checzojan, Fundacja Rozwoju i Wspierania Studiów Armenologicznych „Aniw”, Mińsk–Erywań–Moskwa

Historyk, dziennikarz, autor wielu naukowych i społecznych projektów międzynarodowych z zakresu armenologii; współzałożyciel i koordynator edycji ormiańskiego czasopisma „Aniw” (2005-2013); współzałożyciel i dyrektor generalny Fundacji Rozwoju i Wspierania Studiów Armenistycznych „Aniw” (Mińsk–Moskwa–Erywań).

Jewgienij Gurinow, Fundacja Rozwoju i Wspierania Studiów Armenologicznych „Aniw”, Mińsk–Erywań–Moskwa

Historyk, w latach 2012-2017 kierownik wydziału w Białoruskim Instytucie Analiz Systemowych i Wspierania Informacji Sfery Naukowo- Technicznej w Mińsku, a w latach 2014-2017 również Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w Republice Białorusi; jako badacz specjalizuje się w historii łacińskiego Wschodu, jego wojskowości, stosunków religijnych, państw krzyżowych, zwłaszcza hrabstwa Edessy, a także dziejów diaspory ormiańskiej w Europie Wschodniej; od 2018 roku koordynator projektów w Fundacji Rozwoju i Wspierania Studiów
Ormiańskich „Aniw”.

References

Archiwalia

Nacyânalʹny gіstaryčny arhіў Belarusі (Mińsk): f. 1807, op. 1. d. 1, księga ormiańskiego sądu wójtowsko-ławniczego Zamościa z lat 1660-1668

Opracownia

[Aleksanian O.] Aleksanân O., Hudožestvennaâ kulʹtura armânskih obŝin na zemlâh Reči Pospolitoj: Materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii (Minsk, 9-11 oktâbrâ 2012), sost. i otv. red. I. N. Skvorcova. Minsk, izd. Art. Dizajn, 2013, 288 с., „Badma-panasiragan hantes” [Czasopismo Historyczno-Filologiczne], 2014, 1, 277-280

[Awagian K.] Avakyan Kʿ., Michazkayin kidazhoghov՝ “Paltʿigayitsʿ minchʿev Sev dzov. hayerě mshagutʿayin, dndesagan ev kʿaghakʿagan kordzěntʿatsʿnerum” tʿemayov [Międzynarodowa konferencja „Od krajów bałtyckich do Morza Północnego. Ormianie w procesach kulturowych, ekonomicznych i politycznych”], „Badma-panasiragan hantes” [Czasopismo Historyczno-Filologiczne], 2018, 3, s. 311-318

[Awagian K.] Avakyan Kʿ., Paltʿigayitsʿ minchʿev Sev dzov [Od Bałtyku po Morze Północne], „Kidutʿyun” [Nauka], 2018, 11, s. 6-7

[Barsegow J.] Parseghov Y., Hayerě ev hamashkharhayin dzovayin aṛevdurě [Ormianie i światowy handel morski], Erevan 2018

Boulgourdjian N., Conferencia Científica Internacional sobre los Armenios en los Procesos Culturales, Económicos y Políticos, „Sardarabad”, 7 listopada 2018, s. 6

[Chudożestwiennaja] Hudožestvennaâ kulʹtura armânskih obŝin na zemlâh Reči Pospolitoj: materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii (Minsk, 9-11 oktâbrâ 2012 g.), red. I. Skvorcova, Minsk 2013

Dadrian V. N., Akçam T., Judgment at Istanbul. The Armenian Genocide Trials, New York–Oxford 2011; przekład rosyjski: Dadrân V., Akčam T., Prigovor v Stambule. Sudebnye processy po delu o genocide armân, tłum. L. Ovsepân, red. A. Avagân (w druku)

[Karapetian S.], Garabedyan S., Hyusisayin Artsʿakh [Północny Arcach], Erevan [Erywań] 2004; przekład rosyjski (uzupełniony o nowe dane): S.amvel Karapetân, Severnyj Arcah, tłum. D. Grigorân, red. A. Arutûnân, E. Gurinov, N. Akopov, Moskva 2018

[Kazarow S.] Kazarov S., Meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ “Ot Baltiki do Čërnogo morâ: armâne v kulʹturnyh, èkonomičeskih i političeskih processah”. Erevan, 15-18 oktâbrâ 2018 g., „Novoe i prošloe”, 2019, 1, s. 278-284

Kévorkian R., Le génocide des Arméniens, Paris 2006; przekład rosyjski: Р. Kevorkân, Genocid armân. Polnaâ istoriâ, tłum. L. Ŝukin, Moskva 2015

[Lisiejczykow D.] Lisejčikov D., Zaveŝaniâ armânskih urâdnikov goroda Zamostʹe serediny XVII v. (po materialam Nacionalʹnogo istoričeskogo arhiva Bela- rusi), w: Ot Baltiki do Čërnogo morâ: armâne v kulʹturnyh, èkonomičeskih i političeskih processah»: materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii (Erevan, 15-18 oktâbrâ 2018 g. (w druku)

[Mieżdunarodnaja] Meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ «Armânobelorusskie istoriko-kulʹturnye otnošeniâ. Tradicii i sovremennostʹ» (Minsk, 21-22 maâ 2015 g.), red. E. Gurinov, Moskva 2019

[Sołowjanow A.] Solovʹânov A., Prezentaciâ sbornika “Meždunarodnaâ naučnopraktičeskaâ konferenciâ “Armâno-belorusskie istoriko-kulʹturnye otnošeniâ. Tradicii i sovremennostʹ ”, „Belorusskij istoričeskij obzor”, 2019, 1, s. 175-179

Stopka K., Zięba A. A., Ormiańska Polska, Warszawa 2018

Stopka K., Zięba A. A., Artwich A., Agopsowicz M., Ormiańska Warszawa 2012

[Ulitionok G.] Ulitënok G., Mogilu ûnogo Erdžanika Badalâna udalosʹ otyskatʹ v Gorodokskom rajone spustâ 75 let, „Belarusʹ segodnâ” 30 października 2018, https://www.sb.by/articles/my-vse-dolzhny-drug-drugu-pomogat-.html

[Woiny-armjanie] Voiny-armâne v boâh za Belarusʹ (1941-1944 gg.), red. A. Litvin, A. Hečoâna, Minsk 2019.

Downloads

Published

2020-03-11

How to Cite

Checzojan, A. ., & Gurinow, J. . (2020). Fundacja Rozwoju i Wspierania Studiów Armenologicznych „Aniw” – przegląd działalności. Lehahayer, 7, 303–311. https://doi.org/10.12797/LH.07.2020.07.08

Issue

Section

Articles