Wartan Rubenowicz Grigorian (1929-2019)

Historyk, armenolog, publicysta, zbieracz starych ormiańskich rękopisów

Authors

  • Aram Grigorian Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Armenii, Erywań

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.07.2020.07.10

Keywords:

Vartan R. Grigoryan, Matenedaran, Armenian historiography

Abstract

Vartan Rubenovich Grigoryan: historian, armenologist, publicist,collector of ancient Armenian manuscripts (1929-2019)

The author outlines the profile of Dr. Vartan Grigoryan, an outstandingArmenian historian, a longtime researcher at the Matenadaran Institute of AncientManuscripts in Yerevan. Against the background of a private biography, he analyzeshis scientific achievements, including those relating to the history of Polish Armenians,as well as his attitude to the national heritage of Armenia and the issue of itsindependence, and in this respect, also his commitment to Nagorno-Karabakh.

Author Biography

Aram Grigorian, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Armenii, Erywań

Dyplomata, turkolog, aspirant Instytutu Krajów Azji i Afryki w Moskwie (1976-1979), następnie pracownik Centralnego Muzeum Rewolucji ZSRS (1981-1985), kierownik Oddziału Przyjaźni Rosyjsko-Ormiańskiej Państwowego Muzeum Etnografii Armenii (1985-1986), od 1992 roku pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Armenii, w latach 1997-2007 poseł w Turkmenistanie, a od 2000 także w Tadżykistanie, od 2012 roku konsul generalny w Batumi, od 2019 roku pierwszy poseł Armenii w Uzbekistanie.

References

Opracowania

[Bażenow L. W.] Baženov L. V., Podolʹe v trudah issledovatelej i kraevedov XIXXX vv.: istoriografiâ, biobibliografiâ, materialy, Kamenec–Podolʹskij 1993

[Grigorian W. R.], Kamenec’-Podolsk k’aġak’i haykakan datarani arjanagrowt’yownnerë (XVI dar) / Akty armânskogo suda goroda KamenecPodolʹskogo: (XVI դ.), Erewan [Erywań] 1963

[Grigorian W. R.] Grigorân V. R., Istoriâ armânskih kolonij Ukrainy i Polʹši (Armâne v Podolʹe), Ереван 1980, wyd. 2, 2005

Grigorian W., Piśmiennictwo w koloniach ormiańskich na Podolu, w: Studia z dziejów kontaktów polsko-ormiańskich, red. M. Zakrzewska-Dubasowa, Lublin 1983, s. 45-57

[Wardan] Vartan Krikoryani badmavibasanutʿyuně [Historyczny dorobek Wardana Grigoriana], Erevan [Erywań] 2003

Netografia

https://www.youtube.com/watch?v=ah8vh6KaJ8U (film biograficzny z serii „Zasłużeni

działacze ormiańscy”, pt. Wartan Grigorian – wybitny historyk–armenolog, autorstwa

i produkcji Laury Minasjan, operator: Karen Charatian)

Downloads

Published

2020-03-11

How to Cite

Grigorian, A. . (2020). Wartan Rubenowicz Grigorian (1929-2019): Historyk, armenolog, publicysta, zbieracz starych ormiańskich rękopisów. Lehahayer, 7, 321–328. https://doi.org/10.12797/LH.07.2020.07.10

Issue

Section

Wartan R. Grigorian (1929-2019). In memoriam