Editorial Team

Editor-in-Chief

Michał Bzinkowski
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
classica.cracoviensia@outlook.com
more

Jerzy Styka
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
jerzy.styka@uj.edu.pl
more

Hubert Wolanin
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
more
 

Secretary

Tomasz Babnis
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
tomasz.babnis@gmail.com
more