Profesor Stanisław Komornicki (1949-2016)

Wspomnienie

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.03.05

Keywords:

Stanisław Komornicki (1949-2016), the University of Applied Sciences in Tarnów

Abstract

PROFESSOR STANISŁAW KOMORNICKI (1949-2016): A MEMOIR

The aim of this article is to present the figure of Prof. Dr. hab. Stanisław Komornicki (1949-2016), who worked at the University of Science and Technology in Kraków and the University of Applied Sciences in Tarnów. The professor was born, raised, and educated in Krakow (in the years 1967-1968 and 1971-1972, he graduated from full-time master’s studies in physical chemistry at the Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry of the Jagiellonian University). He started his scientific work and career in Kraków (first at the Environmental Laboratory of Physicochemical and Structural Research of the Jagiellonian University, then at the University of Science and Technology in Kraków). He attended many symposia and conferences as part of his studies, but also participated in competitive sports, and later served as a judge of rowing. He was associated with the city of Tarnów as an academic teacher, vice-rector, and then rector at the University of Applied Sciences in Tarnów, which was established in the late-1990s. S. Komornicki also participated in the works of the oldest sports federation in the world, Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron – FISA (International Federation of Rowing Societies), as a member of the Arbitration Commission. He was on the jury of the World Rowing Championships in 1989, 1994, 1995, 1999, the 2000 World Rowing World Championships, the Olympic Games in Athens (2004), Beijing (2008) and in London (2012).

Author Biography

Anna Pachowicz, University of Applied Sciences in Tarnow

Dr hab., prof. uczelni; absolwentka stacjonarnych studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ oraz podyplomowych studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie; 2006 r. – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy Działalność Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju 1939-1945 przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Rojka; 2016 r. – doktor habilitowana, monografia Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji 1941-1944; obecnie zatrudniona na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Administracyjno- Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Kierownik Katedry Administracji. Zainteresowania naukowe obejmują historię Polski XX w., a zwłaszcza okres II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskiej emigracji wojennej we Francji i Anglii, a także historię regionu, przede wszystkim ziemi tarnowskiej.

References

Opracowania:

Dzwonkowski T.A., Pamiętniki czyli Pamiątka po ojcu dla Józefy z Dzwonkowskich Komornickiej, wyd. z rękopisu S. i T. Komorniccy, Warszawa 1985.

Jubileusz 1998-2008, Tarnów 2008.

Juszkiewicz A., Uczelnia tarnowska. Projekt mojego życia, Tarnów 2013.

Karpińska M., „Pamiętniki czyli pamiątka po ojcu dla Józefy z Dzwonkowskich Komornickiej”, Teodor Anzelm Dzwonkowski, wyd. z rękop. Stanisław i Tomasz Komorniccy, Warszawa 1985, [recenzja], „Przegląd Historyczny” 1986, t. 77, nr 2.

Komornicki Ł., Willa pod Minerwą. Historia domu rodziny Komornickich na krakowskich Dębnikach, Kraków 2015.

Komornicki S., Moje pół wieku z wioślarstwem, Kraków 2016.

Kto jest kim w ceramice. 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki [AGH]: 1949-1999, Kraków 1999.

Ożóg K., Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko duchowieństwa świeckiego, Kraków 1987.

Pachowicz A., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 1998-2018, Tarnów 2018.

Tyrański W., Kto jest kim w Krakowie 1999, Kraków 2000.

Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej, red. K. Pikoń, dyr. projektu A. Sokołowska, Gliwice 2004.

Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, t. 5: Suplement A-Ż, red. nauk. J. Kapuścik, Warszawa 2006.

Żok R., Komornicki Stanisław, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. nacz. A. Niedojadło, Tarnów 2010.

Artykuły:

Barański A., Historia Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ (1972-2007), „Alma Mater” 2007, nr 95.

Bez kompleksów. Wywiad z Rektorem WSZ Adamem Juszkiewiczem, „Temi”, 14 X 1998, nr 41.

Egzaminy do Wyższej Szkoły Zawodowej we wrześniu, „Tarnowskie Azoty”, 24 VI 1998, nr 24 (1743).

Gaudeamus po raz pierwszy. Wyższa Szkoła Zawodowa rozpoczęła działalność, „Dziennik Polski”, 16 X 1998, nr 246.

Konieczna E., Rozmowa z dr hab. Stanisławem Komornickim, prof. AGH, dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, „Miesiąc w Krakowie” 1998, nr 11.

Kruczek S., Każdy może być najlepszy, „Cubs Men’s Magazine” 2012, nr 1.

Nekrolog, „Dziennik Polski”, 20 X 2016, nr 246.

Nekrolog, „Dziennik Polski”, 21 X 2016, nr 247.

Nekrolog, „Dziennik Polski”, 22-23 X 2016, nr 248.

Nekrolog, „Gazeta Wyborcza”, 21 X 2016, nr 247 (dodatek „Gazeta Wyborcza. Kraków”).

Ożóg K., Spór o biskupstwo krakowskie w roku 1392 na tle stosunków polski z papiestwem u schyłku

XIV w., „Kwartalnik Historyczny” 1997, nr 1.

Sieński H., Olimpiada w Pekinie – nieobiektywna relacja uczestnika: prelekcja prof. dr. hab. Stanisława

Komornickiego, „Biuletyn AGH” 2011, nr 42/43.

Społeczność tarnowskiej PWSZ wybiera nowe władze uczelni, „Temi”, 16 V 2007, nr 20.

Netografia:

https://bpp.agh.edu.pl/old/bpp.phtml.

http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=36954&_k=simkb4.

https://pwsztar.edu.pl/impresje-z-igrzysk-olimpijskich-w-londynie/.

https://pwsztar.edu.pl/kierunki-artystyczne-ruszaja-juz-od-pazdziernika/.

https://pwsztar.edu.pl/palmy-akademickie-dla-jm-rektora/.

https://pwsztar.edu.pl/pekin-2008-nieobiektywna-relacja-uczestnika/.

https://pwsztar.edu.pl/zgoda-na-studia-magisterskie/.

http://rdn.pl/?p=93339.

https://syllabuskrk.agh.edu.pl/2014-2015/pl/magnesite/study_plans/stacjonarne-inzynieriamaterialowa--6/module/cim-1-001-s-muzyka-od-baroku-do-impresjonizmu.

http://tarnow.in/nie-zyje-stanislaw-komornicki-byly-rektor-pwsz-w-tarnowie/.

http://tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Odszedl-prof.-Stanislaw-Komornicki.

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01440989/document.

http://www.agh.edu.pl/info/article/zmarl-prof-stanislaw-komornicki/.

http://www.cubsmagazine.com/faceci-z-zasadami-stanislaw-komornicki-kazdy-moze-byc-najlepszy.

http://www.nekrologi.net/nekrologi/stanislaw-komornicki/48284068.

Downloads

Published

2022-03-18

How to Cite

Pachowicz, A. . (2022). Profesor Stanisław Komornicki (1949-2016) : Wspomnienie. Studia Historyczne, 62(3 (247), 99–112. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.03.05

Issue

Section

Articles