In memoriam

Abstract

Abstract is not available for this article.

References

“O języku prageckim (protogreckim)” [Some Remarks about Proto-Greek], in: H. Fontański, R. Molencki, O.Z. Wolińska (eds), W kręgu teorii. Studia językoznawcze dedykowane profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu in memoriam, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2699, Katowice 2009, pp. 11–23.

“Archigenis Filippou Apameus – recenzja” [Archigenis Filippou Apameus. Review], Eos 89, 2002, pp. 390–393.

Apollonios Dyskolos i jego gramatyka [Apollonius Dyscolus and His Grammar], Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU No. 28, Kraków 2000.

Apollonios Dyskolos, O składni [Syntax] (translation, interpretation, and introduction), PAU (Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej No. 12), Kraków 2000.

“Tradycja polskich badań językoznawczych nad łaciną i greką” [The Tradition of Latin and Greek Studies in Poland], Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU No. 25, Kraków 1997, pp. 19–31.

“Gerund or Gerundive: Which Was First?”, in: W. Smoczyński (ed.), Analecta Indoeuropaea Cracoviensia I. Safarewicz memoriae dicata, Kraków 1995, pp. 89–98.

“Problem wymowy języka łacińskiego” [The Problem of Latin Pronunciation], Filomata 427, 1995, pp. 171–181.

“Subiekt i predykat w gramatyce starożytnej” [Subject and Predicate in Ancient Grammar], Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze No. 117, 1995, pp. 7–20.

Studia nad grecką terminologią gramatyczną Apolloniosa Dyskolosa [The Study of the Greek Grammar Terminology of Apollonius Dyscolus], Kraków 1994.

“Gramatyka języka greckiego oparta na tekstach Starego i Nowego Testamentu dla studentów biblistyki i nauk pokrewnych (recenzja)” [The Greek Grammar Based on Old and New Testament Texts for Bible Study and Related Studies (Review)], Eos 80, 1993, pp. 122–124.

“Jan Safarewicz (8. II. 1904 – 9. IV. 1992)” [Jan Safarewicz (8 Feb 1904 – 9 Apr 1992), Eos 80, 1993, pp. 9–20.

“Gerundium i gerundivum w świetle badań” [Review of Research of Gerund and Gerundive], Eos 79, 1992, pp. 301–312.

“Kategoria strony u gramatyków starożytnych” [The Category of Voice According to Ancient Grammarians], Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze No. 76, 1984, pp. 103–123.

“Kategoria przechodniości – nieprzechodniości czasownika w języku łacińskim” [The Category of Transitivity/Intransitivity in Latin], Eos 71, 1983, pp. 43–56.

Łacina potoczna [Colloquial Latin] PAN (Ossolineum, Nauka dla Wszystkich No. 341), Wrocław 1981.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

“In Memoriam”. Classica Cracoviensia, vol. 25, Dec. 2022, pp. 5-8, https://journals.akademicka.pl/cc/article/view/4814.

Issue

Section

Articles