Vol. 20 No. 1 (2018): Theatrical and Ritual Boundaries in South Asia. Part II

					View Vol. 20 No. 1 (2018): Theatrical and Ritual Boundaries in South Asia. Part II

edited by Elisa Ganser and Ewa Dębicka-Borek

Digitalizacja czasopisma naukowego „Cracow Indological Studies” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_MNiSW_-_PL8.jpg

Published: 2018-09-30

Introduction