Łukasz Łotocki, Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce, Warszawa 2002

Authors

  • Paulina Nikiel Kraków

Author Biography

Paulina Nikiel, Kraków

Absolwentka uniwersytetów Sorbonne Nouvelle i Paris Diderot w Paryżu, od 2008 roku zajmuje się badaniami na temat nieudokumentowanych migracji, nieformalnego rynku pracy dla imigrantów oraz problematyką uchodźczą i detencji cudzoziemców. W ramach współpracy z organizacją francuską Migreurop oraz z Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie prowadziła badania terenowe w ośrodkach dla uchodźców, w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców oraz wśród nieudokumentowanych imigrantów. Jest autorką publikacji i raportów publikowanych we Francji i w Polsce.

References

Agopsowicz M., Obrocka R., Ormianie polscy, co dalej? Stenogram dyskusji przedstawicieli środowiska ormiańskiego w Polsce, która odbyła się 8 czerwca 2009 roku w Krakowie, jako druga część konferencji naukowej Armenica Cracoviensia, „Lehahayer”, 1, 2010.

Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk 2005.

Łotocki Ł., Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce, Warszawa 2002.

Marciniak T., Trzecia fala, trzeci aspekt. Nowa zaradność ormiańskiej imigracji w Polsce, „Przegląd Polonijny” 3, 1998.

Nowicka E., Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy, w: Swoi i obcy, red. E. Nowicka, Warszawa 1990.

Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce, red. S. Łodziński, A. Jasińska‑Kania, Warszawa 2009.

Znaniecki F., Studia nad antagonizmem do obcych, w: idem, Współczesne narody, Warszawa 1990.

Downloads

Published

2013-02-12

How to Cite

Nikiel, P. (2013). Łukasz Łotocki, Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce, Warszawa 2002. Lehahayer, 2, 279–283. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2454

Issue

Section

Voices, Reviews and Information