Dziesięć roczników czasopisma „Lehahayer”

Authors

Author Biographies

Andrzej A. Zięba, Jagiellonian University, Poland

Historyk, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczący Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, dyrektor Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, kierownik projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod tytułem „Encyklopedia Ormian polskich”; autor prac z dziedziny historii etnicznej Europy Środkowej i Wschodniej oraz Ameryki Północnej, w tym zwłaszcza dotyczących dziejów Ormian polskich.

Krzysztof Stopka, Jagiellonian University, Poland

Historyk, kierownik Katedry Historii Kultury, Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektor Muzeum tegoż uniwersytetu, przewodniczący Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, kierownik projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod tytułem „Pomniki dziejowe Ormian polskich”; specjalizuje się w zakresie historii średniowiecznej Polski, zwłaszcza edukacji, oraz dziejów Ormian polskich.

Published

2023-12-19

How to Cite

Zięba, A. A., & Stopka, K. (2023). Dziesięć roczników czasopisma „Lehahayer”. Lehahayer, 10, 5–9. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/5698

Issue

Section

Introduction