Vol. 10 (2023)

					View Vol. 10 (2023)

tom pod redakcją Andrzeja A. Zięby

Published: 2023-12-19

Introduction

Articles

 • Rekognicje celne jako źródło do dziejów Ormian kamienieckich w drugiej połowie XVI wieku

  Mikołaj Walkowicz
  13-56
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.01
 • Lwowscy zastawnicy w niewoli tureckiej, 1672-1679

  Monika Agopsowicz
  57-76
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.02
 • Between Lwów and Rome: Armenians in Transylvania and Armenian Catholic Archeparchy of Lwów (1681-1691)

  Kornél Nagy
  77-104
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.03
 • Z Isfahanu do Warszawy Pośmiertne inwentarze mienia po Salomonie Syrim (Zgórskim), pośle króla Jana III Sobieskiego do Persji

  Ryszard Skowron
  105-133
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.04
 • (Proto)nazwiska polskich Ormian na podstawie rzymskokatolickich ksiąg metrykalnych z Kresów Południowo-Wschodnich (XVII-XIX wiek) Wybrane zagadnienia

  Łukasz Trzeciak
  135-150
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.05
 • Działalność rodziny Kiebabczych w Kielcach

  Paweł Grzesik
  151-171
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.06
 • Z dziejów przyjaźni polsko-ormiańskiej Przypadek Marii Grocholskiej (1917-1989)

  Tomasz Krzyżowski
  173-186
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.07
 • Trzydziestolecie stosunków między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Armenii

  Zdzisław Aleksander Raczyński
  187-204
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.08
 • National memory, assimilated in generations of Armenians

  Arcwi Bakczynian
  205-218
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.09

Voices, Reviews and Information