Publiczna i prywatna religijność królowej Marii Kazimiery

Authors

  • Aleksandra Skrzypietz Uniwersytet Śląski, Katowice

DOI:

https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.02

Keywords:

religiosity, Marie Casimire d’Arquien, Sobieski family, correspondence

Abstract

Public and Private Religiosity and Piety of the Queen Marie Casimire d’Arquien Sobieska

In the early modern period, queens were obliged to participate in religious ceremonies and outwardly display their piety through charity. Marie Casimire de la Grange d’Arquien Sobieska met these duties when she was consort of the King John III Sobieski, and later, as a widow residing in Rome. Yet, her prayers were not limited to outward gestures of religiosity at official ceremonies. From her numerous letters, we can learn about her personal piety. In her letters written to Jakub, her eldest son, and his wife, the queen mother often refers to God’s Providence, and expresses her deep devotion and faith in God’s grace and protection. For Queen Marie Casimire, God was the source of comfort in difficult moments. While her outward religiosity is a reflection of the age in which she lived, the queen’s personal faith developed over time and appears to have been deep and sincere.

Author Biography

Aleksandra Skrzypietz, Uniwersytet Śląski, Katowice

Dr hab., prof. Uniwersytetu Śląskiego – historyk. Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-francuskie w XVII i XVIII w., funkcjonowanie dworu królewskiego w epoce nowożytnej, dzieje i znaczenie polityczne rodu Sobieskich, wpływ edukacji na kształtowanie postaw politycznych i obywatelskich oraz rola kobiet w przemianach społeczno-politycznych. Autorka książek: Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy (Katowice 2011); Jakub Sobieski (Poznań 2015); Królowa Margot. Ostatnia perła Walezjuszów (Warszawa 2016); Franciszek Ludwik de Bourbon, książę de Conti – „obrany król Polski”. Saga rodu Kondeuszów (Katowice 2019).

References

Źródła drukowane:

Dupont P., Pamiętniki historyi życia i czynów Jana III Sobieskiego, tłum. B. Spieralska, oprac. D. Milewski, Wilanów 2011.

Dyaryusz wyjazdu z Krakowa pod Wiedeń Jana III roku 1683, wyd. I. Giebel, Kraków 1784.

Jansénisme et politique, textes choisis et présenté par R. Taveneaux, Paris 1965.

Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i Rusi, Warszawa–Kraków 1902.

Królewicza Jakuba Sobieskiego dyaryusz wyprawy wiedeńskiej, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1883.

Roczniki paulińskie, t. 2, oprac. O.M. Benger, Jasna Góra 1997.

Sarnecki K., Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje z lat 1691-1696, wyd. J. Woliński, Wrocław 1958.

Sobieski J., Peregrynacja po Europie (1607-1613). Droga do Baden, wyd. J. Długosz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.

Venimus, vidimus, Deus vicit. Wiktoria wiedeńska 1683 roku w relacjach i dokumentach z epoki, oprac. M. Nagielski, wstęp T. Wasilewski, Warszawa 1984.

Opracowania:

Ariès P., Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1992.

Ariès P., Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych czasach, tłum. M. Ochab, Gdańsk 1995.

Bartoszewicz J., Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym, Warszawa 1855.

Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Warszawa 1994.

Borkowska U., Królowie polscy a Jasna Góra od czasów Jana Kazimierza do końca Rzeczpospolitej Obojga Narodów, „Studia Claromontana” 1985, nr 6.

Delumeau J., Skrzydła anioła: poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych czasach, tłum. A. Kuryś, Warszawa 1998.

Flandrin J.L., Historia rodziny, tłum. A. Kuryś, Warszawa 1998.

Gil C., Życie codzienne karmelitanek bosych w Polsce w XVII-XIX wieku, Kraków 1997.

Kołakowski L., Bóg nam nic nie jest dłużny. Krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu, tłum. I. Kania, Kraków 2001.

Komaszyński M., Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska królowa Polski (1641-1716), Kraków 1983.

Komaszyński M., Teresa Kunegunda Sobieska, Warszawa 1982.

Komaszyński M., Związki Ludwiki Marii królowej Polski z klasztorem w Port Royal, [w:] O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII w. Prace ofiarowane Władysławowi Czaplińskiemu w 60 rocznicę urodzin, red. J. Gierowski et al., Warszawa 1965.

Lebrun F., Reformacja: wspólna wiara i osobista pobożność, [w:] Historia życia prywatnego, t. 3: Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartier, tłum. M. Zięba et al., Wrocław–Warszawa 1999.

Roczniki paulińskie, t. 2, oprac. o. M. Benger, Jasna Góra 1997.

Rok B., Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej, Wrocław 1995.

Rok B., Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich, Wrocław 1991.

Skrzypietz A., Dwór Marii Kazimiery w Blois – jego skład i rozwiązanie po śmierci królowej, „Studia Wilanowskie” 2016, t. XXIII.

Skrzypietz A., Jakub Sobieski, Poznań 2015

Skrzypietz A., Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, Katowice 2011.

Skrzypietz A., Plany małżeńskie Sobieskich jako wyraz pozycji rodu – marzenia i rzeczywistość, [w:] Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX wieku. Wielkie rody. Procesy, red. N. Kasparek, T. Zych, M. Klempert, Olsztyn–Tarnobrzeg 2017.

Skrzypietz A., Pozycja królewicza polskiego w XVII wieku, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Społeczeństwo stanowe, red. S. Achremczyk, J. Kiełbik, Olsztyn 2013.

Skrzypietz A., Propagandowe wykorzystanie wiktorii wiedeńskiej w polityce dynastycznej Sobieskich, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Wielkie bitwy, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2011.

Staszewski J., Stosunki Augusta II z kurią rzymską w latach 1704-1706 (Misja rzymska), Toruń 1965.

Targosz K., Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII wieku o swoich zakonach i swoich czasach, Kraków 2002.

o. Wanat B.J., Zakon karmelitów bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Kraków 1979.

Związek J., Pielgrzymki Jana III Sobieskiego na Jasną Górę, „Studia Claromontana” 1983, nr 4.

Żmudziński J., Gest wotywny Marii Kazimiery, [w:] Maria Kazimiera Sobieska (1641-1716). W kręgu rodziny, polityki i kultury, red. A. Kalinowska, P. Tyszka, Warszawa 2017, Studia i Materiały (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum), nr 6.

Downloads

Published

2021-07-13

How to Cite

Skrzypietz, A. (2021). Publiczna i prywatna religijność królowej Marii Kazimiery. Studia Historyczne, 62(1 (245), 25–40. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.02

Issue

Section

Articles