Adres:
„LingVaria"
Wydział Polonistyki UJ, 31-007 Kraków, ul Gołębia 20, pok. 33a
e-mail: lingvaria@vp.pl

Prenumerata i sprzedaż pojedynczych numerów:
Księgarnia Akademicka Sp. z o.o.
ul. św. Anny 6
31–006 Kraków

Główna osoba do kontaktu

Maciej Rak
Redaktor naczelny
Uniwersytet Jagielloński

Wsparcie techniczne

Firma Informatyczna MAGIS
Tel. 601913148