Proces recenzyjny i recenzenci

Proces recenzowania

Podstawą zakwalifikowania artykułów do druku są dwie pozytywne recenzje językoznawców – specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, niezwiązanych z Wydziałem Polonistyki UJ lub z ośrodkiem, w którym pracuje autor artykułu. W przypadku zasadniczo sprzecznych ocen redakcja zastrzega sobie prawo powołania trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca. W postępowaniu recenzenckim zachowywana jest zasada anonimowości autora i recenzenta (double-blind review). Lista recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku jest zamieszczana w 2. numerze rocznika, a także na stronie internetowej czasopisma. O wyniku postępowania recenzenckiego autor jest powiadamiany przez redakcję, otrzymuje także kopie recenzji.

Wzór formularza recenzji: pobierz


Recenzenci rocznika 18 (2023)

prof. dr hab. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Maria Biolik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
doc. PhDr Irena Bogoczová, Ostravská Univerzita
dr hab. Iwona Burkacka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart, prof. Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Halszka Górny, prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Mirosław Jankowiak, Instytut Słowiański Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga
профЄвгенія АKapпiлoвcькa, Інститут української мови Національної ака-демії наук України
dr hab. Alina Kępińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
dr Anna Kisiel, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
prof. dr hab. Stanisław Koziara, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Renata Kucharzyk, prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Marek Łaziński, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ewa Masłowska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
prof. dr Thomas Menzel, Serbski institut / Sorbisches Institut, Budyšin / Bautzen, Niemcy
prof. dr hab. Tomasz Mika, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Ewa Młynarczyk, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Włodzimierz Moch, prof. Akademii im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr hab. Agnieszka Myszka, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Aleksandra Niewiara, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Marceli Olma, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Błażej Ossowski, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Kaźmierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Anna Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Magdalena Pastuchowa, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Anna Piotrowicz, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Adam Przepiórkowski, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Lidia Przymuszała, prof. Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Janusz Rieger, Wydział „Artes Liberales“ Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Artur Rejter, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska, prof. Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Katarzyna Sicińska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Jan Sokołowski, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Joanna Szadura, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Radosław Święciński, Associate professor, Amsterdam University of Applied Sciences
prof. dr hab. Anna Tyrpa, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Tomasz Woźniak, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Uniwersytet WarszawskiRecenzenci rocznika 17 (2022)

prof. dr hab. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Monika Buława, prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
dr Hanna Burkhardt, Humboldt-Universität zu Berlin
prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Adam Dobaczewski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart, prof. Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Wanda Fijałkowska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Michał Głuszkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Ewa Horyń, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Irena Jaros, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
профЄвгенія А Kapпiлoвcькa, Інститут української мови Національної академії наук України
dr hab. Alina Kępińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Iwona Kosek, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
prof. dr hab. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Agnieszka Mac, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Tomasz Mika, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab. Alicja Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Aleksandra Niewiara, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Małgorzata Nowakowska, Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Roman Opiłowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Błażej Ossowski, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Kaźmierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Magdalena Pastuchowa, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. Halina Pelcowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Artur Rejter, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Ewa Rudnicka, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jan Sokołowski, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Joanna Szadura, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Joanna Szczęk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Ryszard Tokarski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Anna Tyrpa, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Alicja Witalisz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Mariola Wołk, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
dr hab. Magdalena Żabowska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

 


Recenzenci rocznika 16 (2021)

prof. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
prof. Tilman Berger, Eberhard Karls Universität Tübingen
dr hab. Monika Buława, Instytut Języka Polskiego PAN
dr Hanna Burkhardt, Humboldt-Universität zu Berlin
dr hab. Waldemar Czachur, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Feliks Czyżewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski
prof. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. Instytutu Języka Polskiego PAN
dr hab. Adam Dobaczewski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
dr hab. Renata Dźwigoł, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. Instytutu Slawistyki PAN
dr hab. Aleksandra Janowska, prof. Uniwersytetu Śląskiego
dr hab. Irena Jaros, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Alina Kępińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr Anna Kisiel, Katholieke Universiteit Leuven
prof. Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski
prof. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
prof. Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. Instytutu Języka Polskiego PAN
prof. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Bronisława Ligara, Uniwersytet Jagielloński
prof. Tadeusz Lewaszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński
prof. Tomasz Mika, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. Andrzej Moroz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
prof. Alicja Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin
prof. Aleksandra Niewiara, Uniwersytet Śląski
dr hab. Norbert Ostrowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Magdalena Pastuch, prof. Uniwersytetu Śląskiego
prof. Halina Pelcowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. Artur Rejter, Uniwersytet Śląski
prof. Janusz Rieger, Instytut Slawistyki PAN
dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. Instytutu Języka Polskiego PAN
prof. Katarzyna Skowronek, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Jan Sokołowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Joanna Szadura, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Ryszard Tokarski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
prof. Björn Wiemer, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Alicja Witalisz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
prof. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PANRecenzenci rocznika 15 (2020)

prof. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
prof. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Wojciech Chlebda, Uniwersytet Opolski
prof. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski
prof. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. Instytutu Języka Polskiego PAN
prof. Bogusław Dunaj, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Anna Engelking, prof. Instytutu Slawistyki PAN
prof. Jan Fellerer, University of Oxford
dr hab. Justyna Garczyńska, Uniwersytet Warszawski
prof. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. Instytutu Slawistyki PAN
dr hab. Irena Jaros, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
prof. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Irena Kaproń-Charzyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
prof. Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski
prof. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
prof. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
dr Rolandas Kregždys, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński
prof. Tomasz Mika, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
prof. Alicja Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego
prof. Joanna Okoniowa, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Marceli Olma, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. Anna Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr Patrycja Potoniec, Instytut Badań Literackich PAN
prof. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. Janusz Rieger, Instytut Slawistyki PAN
prof. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jan Sokołowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Marek Stachowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. Elżbieta Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński
prof. Krystyna Waszakowa,  Uniwersytet Warszawski
prof. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN


Recenzenci rocznika 14 (2019)

prof. Jan Adamowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Nina Barszczewska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Leszek Bednarczuk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
prof. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN
prof. Wojciech Chlebda, Uniwersytet Opolski
dr hab. Waldemar Czachur, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Anna Engelking, prof. Instytutu Slawistyki PAN
prof. Jan Fellerer, University of Oxford
dr Piotr Garbacz, Universitetet i Oslo
prof. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Mariola Jakubowicz, profesor Instytutu Slawistyki PAN
prof. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
prof. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
prof. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski
prof. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
dr Tomasz Klimkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski 
prof. Irena Maryniakowa, Instytut Slawistyki PAN
dr hab. Tomasz Mika, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński
prof. Alicja Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego
prof. Joanna Okoniowa, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Marceli Olma, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. Anna Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr Dariusz Piwowarczyk, Uniwersytet Jagielloński
prof. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. Instytutu Slawistyki PAN
prof. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski
prof. Marek Stachowski, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Arleta Szulc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. Ryszard Tokarski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Krystyna Waszakowa,  Uniwersytet Warszawski
prof. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN


Recenzenci rocznika 13 (2018)

dr hab. Nina Barszczewska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN
prof. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski
prof. Bogusław Dunaj, Uniwersytet Jagielloński
prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Piotr Garbacz, Universitetet i Oslo
dr hab. Justyna Garczyńska, Uniwersytet Warszawski
prof. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
prof. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
prof. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
hab. Krystyna Kowalik, prof. Instytutu Języka Polskiego PAN
prof. Alla Kravčuk, L'v'vs'kij Nac'onal'nij Un'versitet im. Ivana Franka
dr Emilia Kubicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Ewa Malinowska, Uniwersytet Opolski
prof. Irena Maryniakowa, Instytut Slawistyki PAN
dr hab. Tomasz Mika, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
dr hab. Beata Milewska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego
prof. Joanna Okoniowa, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. Halina Pelcowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr Dariusz Piwowarczyk, Uniwersytet Jagielloński
prof. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. Janusz Rieger, Instytut Slawistyki PAN
prof. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Sobotka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. Marek Stachowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski
prof. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
prof. Bożena Witosz, Uniwersytet Śląski
dr hab. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Zofia Zaron, prof. Uniwersytetu Warszawskiego


Recenzenci rocznika 12 (2017)

prof. dr hab. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN
dr hab. Renata Bura, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Barbara Falińska, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. w Instytucie Slawistyki PAN
prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
prof. ?vgen?â A. Karp?lovs'ka, Nac?onal'na Akadem?â Nauk Ukra?ni
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
prof. Alla Kravčuk, L'v?vs'kij Nac?onal'nij Un?versitet ?m. ?vana Franka
dr hab. Tomasz Mika, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. A. Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin
dr hab. S. Niebrzegowska-Bartmińska, prof.  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. A. Niewiara, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Joanna Okoniowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
prof. dr hab. A. Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. A. Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. J. Rieger, Instytut Slawistyki PAN
prof. dr hab. E. Sękowska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. M. Stachowski, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. D. Szumska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Bogusław Wyderka, Uniwersytet Opolsk
prof. dr hab. Zofia Zaron, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. A. Zajda, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk, Uniwersytet Śląski