Proces recenzyjny i recenzenci

Proces recenzowania

Podstawą zakwalifikowania artykułów do druku są dwie pozytywne recenzje językoznawców – specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, niezwiązanych z Wydziałem Polonistyki UJ lub z ośrodkiem, w którym pracuje autor artykułu. W przypadku zasadniczo sprzecznych ocen redakcja zastrzega sobie prawo powołania trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca. W postępowaniu recenzenckim zachowywana jest zasada anonimowości autora i recenzenta (double-blind review). Lista recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku jest zamieszczana w 2. numerze rocznika, a także na stronie internetowej czasopisma. O wyniku postępowania recenzenckiego autor jest powiadamiany przez redakcję, otrzymuje także kopie recenzji.

Wzór formularza recenzji: pobierzRecenzenci rocznika 15 (2020)

prof. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
prof. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Wojciech Chlebda, Uniwersytet Opolski
prof. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski
prof. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. Instytutu Języka Polskiego PAN
prof. Bogusław Dunaj, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Anna Engelking, prof. Instytutu Slawistyki PAN
prof. Jan Fellerer, University of Oxford
dr hab. Justyna Garczyńska, Uniwersytet Warszawski
prof. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. Instytutu Slawistyki PAN
dr hab. Irena Jaros, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
prof. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Irena Kaproń-Charzyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
prof. Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski
prof. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
prof. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
dr Rolandas Kregždys, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński
prof. Tomasz Mika, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
prof. Alicja Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego
prof. Joanna Okoniowa, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Marceli Olma, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. Anna Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr Patrycja Potoniec, Instytut Badań Literackich PAN
prof. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. Janusz Rieger, Instytut Slawistyki PAN
prof. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jan Sokołowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Marek Stachowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. Elżbieta Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński
prof. Krystyna Waszakowa,  Uniwersytet Warszawski
prof. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN

 


Recenzenci rocznika 14 (2019)

prof. Jan Adamowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Nina Barszczewska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Leszek Bednarczuk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
prof. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN
prof. Wojciech Chlebda, Uniwersytet Opolski
dr hab. Waldemar Czachur, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Anna Engelking, prof. Instytutu Slawistyki PAN
prof. Jan Fellerer, University of Oxford
dr Piotr Garbacz, Universitetet i Oslo
prof. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Mariola Jakubowicz, profesor Instytutu Slawistyki PAN
prof. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
prof. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
prof. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski
prof. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
dr Tomasz Klimkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski 
prof. Irena Maryniakowa, Instytut Slawistyki PAN
dr hab. Tomasz Mika, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński
prof. Alicja Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego
prof. Joanna Okoniowa, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Marceli Olma, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. Anna Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr Dariusz Piwowarczyk, Uniwersytet Jagielloński
prof. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. Instytutu Slawistyki PAN
prof. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski
prof. Marek Stachowski, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Arleta Szulc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. Ryszard Tokarski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Krystyna Waszakowa,  Uniwersytet Warszawski
prof. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN

 

Recenzenci rocznika 13 (2018)

dr hab. Nina Barszczewska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN
prof. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski
prof. Bogusław Dunaj, Uniwersytet Jagielloński
prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Piotr Garbacz, Universitetet i Oslo
dr hab. Justyna Garczyńska, Uniwersytet Warszawski
prof. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
prof. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
prof. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
hab. Krystyna Kowalik, prof. Instytutu Języka Polskiego PAN
prof. Alla Kravčuk, L'v'vs'kij Nac'onal'nij Un'versitet im. Ivana Franka
dr Emilia Kubicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Ewa Malinowska, Uniwersytet Opolski
prof. Irena Maryniakowa, Instytut Slawistyki PAN
dr hab. Tomasz Mika, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
dr hab. Beata Milewska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego
prof. Joanna Okoniowa, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. Halina Pelcowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr Dariusz Piwowarczyk, Uniwersytet Jagielloński
prof. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. Janusz Rieger, Instytut Slawistyki PAN
prof. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Sobotka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. Marek Stachowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski
prof. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
prof. Bożena Witosz, Uniwersytet Śląski
dr hab. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Zofia Zaron, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

 


Recenzenci rocznika 12 (2017)

prof. dr hab. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN
dr hab. Renata Bura, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Barbara Falińska, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. w Instytucie Slawistyki PAN
prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
prof. ?vgen?â A. Karp?lovs'ka, Nac?onal'na Akadem?â Nauk Ukra?ni
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
prof. Alla Kravčuk, L'v?vs'kij Nac?onal'nij Un?versitet ?m. ?vana Franka
dr hab. Tomasz Mika, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. A. Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin
dr hab. S. Niebrzegowska-Bartmińska, prof.  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. A. Niewiara, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Joanna Okoniowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
prof. dr hab. A. Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. A. Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. J. Rieger, Instytut Slawistyki PAN
prof. dr hab. E. Sękowska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. M. Stachowski, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. D. Szumska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Bogusław Wyderka, Uniwersytet Opolsk
prof. dr hab. Zofia Zaron, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. A. Zajda, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk, Uniwersytet Śląski