Recenzenci

Recenzenci rocznika 13 (2018)

dr hab. Nina Barszczewska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN
prof. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski
prof. Bogusław Dunaj, Uniwersytet Jagielloński
prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Piotr Garbacz, Universitetet i Oslo
dr hab. Justyna Garczyńska, Uniwersytet Warszawski
prof. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
prof. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
prof. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
hab. Krystyna Kowalik, prof. Instytutu Języka Polskiego PAN
prof. Alla Kravčuk, L'v'vs'kij Nac'onal'nij Un'versitet im. Ivana Franka
dr Emilia Kubicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Ewa Malinowska, Uniwersytet Opolski
prof. Irena Maryniakowa, Instytut Slawistyki PAN
dr hab. Tomasz Mika, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
dr hab. Beata Milewska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego
prof. Joanna Okoniowa, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. Halina Pelcowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr Dariusz Piwowarczyk, Uniwersytet Jagielloński
prof. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. Janusz Rieger, Instytut Slawistyki PAN
prof. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Sobotka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. Marek Stachowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski
prof. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
prof. Bożena Witosz, Uniwersytet Śląski
dr hab. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Zofia Zaron, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

 


Recenzenci rocznika 12 (2017)

prof. dr hab. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN
dr hab. Renata Bura, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Barbara Falińska, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. w Instytucie Slawistyki PAN
prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
prof. ?vgen?â A. Karp?lovs'ka, Nac?onal'na Akadem?â Nauk Ukra?ni
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
prof. Alla Kravčuk, L'v?vs'kij Nac?onal'nij Un?versitet ?m. ?vana Franka
dr hab. Tomasz Mika, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. A. Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin
dr hab. S. Niebrzegowska-Bartmińska, prof.  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. A. Niewiara, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Joanna Okoniowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
prof. dr hab. A. Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. A. Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. J. Rieger, Instytut Slawistyki PAN
prof. dr hab. E. Sękowska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. M. Stachowski, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. D. Szumska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Bogusław Wyderka, Uniwersytet Opolsk
prof. dr hab. Zofia Zaron, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. A. Zajda, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk, Uniwersytet Śląski