Coroczna ewaluacja czasopisma przez ICI Journals Master List

2021-11-16

Miło nam poinformować, że wskaźnik ICV dla naszego czasopisma wyniósł 91,17 punktów w ewaluacji za rok 2020 dokonywanej przez Index Copernicus International Journals Master List. Więcej informacji znajduje się w Paszporcie Czasopisma: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=26217.