Profesor Janusz Strutyński (1932–2021). Wspomnienie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.02

Słowa kluczowe:

językoznwstwo

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

AUJ: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka personalna prof. dr. hab. Janusza Strutyńskiego, t. I (brak paginacji, numeracja w obrębie dokumentu).

Czekajowski R., Kulikowicz-Dutkiewicz T. (oprac. i red.), 1996, Jubileusz Szkoły 1816–1996. Średnia Szkoła nr 10 – Szkoła im. św. Marii Magdaleny, Kraków.

DzP: Nekrologi i kondolencje z 29 grudnia 2021, Dziennik Polski, 29 XII 2021, [on-line:] https://dziennikpolski24.pl/nekrologi/29-12-2021,2,2,cpo,nes,kos.html (dostęp: 29 XII 2021).

Florkowska M. (przyg. i red.), 2016, Autoportret z Gołębnikiem w tle. Profesorowie krakowskiej polonistyki o sobie, Kraków.

Jubileusz: Jubileusz profesora Janusza Strutyńskiego, Wyborcza.pl, 19 XI 2002, [on-line:] https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,1135555.html?disableRedirects=true (dostęp: 29 XI 2021).

Kwaśnicka-Janowicz A., Piechnik A., Strutyński J. (red.), 2021, Bibliografia dialektologii polskiej (od roku 1986 do 1995 włącznie wraz z uzupełnieniami za lata poprzednie), oprac. A. Czesak et al., Kraków. DOI: https://doi.org/10.4467/K7250.17/21.21.15551

Odeszli: Odeszli, In memoriam – Uniwersytet Jagielloński, [on-line:] https://in-memoriam.uj.edu.pl/odeszli?p_p_id=56_INSTANCE_S4au5QFJuYsg&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=10172&articleId=149512511 (dostęp: 3 I 2022).

Sikora K., 2011, Laudacja na cześć Profesora Janusza Strutyńskiego, [on-line:] http://archiwum.kpu.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultaktualnosci/16/219/1/laudacja.pdf (dostęp: 20 XI 2021).

Skarżyński M., (red.), 2002, Kilka słów o Prof. dr. hab. Januszu Strutyńskim, [w:] M. Skarżyński, M. Szpiczakowska (red.), Rozmaitości językowe ofiarowane Prof. dr. hab. Januszowi

Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu, Kraków, s. 7–12.

Strutyński J., 1972, Polskie nazwy ptaków krajowych, „Prace Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie”, nr 33, Wrocław.

Strutyński J., 1974, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Kraków.

Strutyński J., 1979, Modele strukturalne przymiotników motywowanych przez nazwy miejscowe w języku polskim, „Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 27, Kraków.

Strutyński J. (red.), 1981, Bibliografia dialektologii polskiej (do roku 1975 włącznie), Kraków.

Strutyński J., 1982, Elementy gramatyki historycznej języka polskiego, Kraków.

Strutyński J., 1985, Język polski. Gramatyka i ortografia. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Warszawa.

Strutyński J. (red.), 1986, Bibliografia dialektologii polskiej (od roku 1976 do roku 1980 włącznie wraz z uzupełnieniami za lata poprzednie), oprac. J. Godyń et al., Kraków.

Strutyński J. (red.), 1990, Bibliografia dialektologii polskiej (od roku 1981 do roku 1985 włącznie wraz z uzupełnieniami za lata poprzednie), oprac. J. Godyń, H. Kurek, J. Strutyński, Kraków.

Strutyński J., 1996, Urbozoonimia polska, Kraków.

WP: Odszedł od nas prof. dr hab. Janusz Strutyński, Aktualności – Wydział Polonistyki UJ, [on-line:] https://polonistyka.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_UOPusOSPHogN/41623/149505196 (dostęp: 3 I 2022).

Opublikowane

2022-05-18

Jak cytować

Pachowicz, M. (2022) „Profesor Janusz Strutyński (1932–2021). Wspomnienie”, LingVaria, 17(1(33), s. 9–17. doi: 10.12797/LV.17.2022.33.02.

Numer

Dział

Wstęp