Międzynarodowe role Unii Europejskiej w wypowiedziach Javiera Solany, Catherine Ashton i Federiki Mogherini podczas Monachijskich Konferencji Bezpieczeństwa w latach 2009‑2019

Authors

  • Aleksandra Kruk University of Zielona Góra

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.09

Keywords:

Munich Security Conference, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, global power

Abstract

European Union’s International Role in Statements of Javier Solana, Catherine Ashton and Frederica Mogherini during the Munich Security Conferences in the Years 2009 until 2019

The aim of the article is an analysis of statements of the European union’s foreign affairs and security policy high representatives during the Munich Security Conference in years 2009 until 2019. The diplomats’ activities resulted from their roles as high representatives, which are programming, initiating action and representing the European Union outside. The Munich Security Conferences were a platform to present activities and stand points concerning contemporary challenges in the field of international security. The conferences contributed to the extension of contacts of the EU from Javier Solana’s, Catherine Ashton’s and Federica Mogherini’s points of view.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Aleksandra Kruk, University of Zielona Góra

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, zatrudniona w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadzi badania niemcoznawcze i międzynarodowe.

References

Address by Javier Solana, EU High Representative for the Common Foreign and Security Policy, to the Munich Security Conference, 7 II 2009, [online] https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/discours/105986.pdf.

Antczak A., Role międzynarodowe Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne, Warszawa 2012.

Austermann F., The European External Action Service ad its Delegations: a Diplomatic Service of Different Speeds, „Global Affairs” 2015, Vol. 1, nr 1, https://doi.org/10.1080/23340460.2015.986700.

Bielecki T., Nie taka Mogherini straszna, jak ją malują, „Gazeta Wyborcza” 2014, 2 IX.

Cichocki M., Od funkcjonalnej do substancjalnej europejskiej tożsamości – zmiana podejścia do roli europejskich wartości, „Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr 2.

Decyzja Rady określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, 26 VII 2010, [online] https://pl.vlex.com/vid/decyzja‑lipca‑zasady‑funkcjonowania‑215077015.

Dubowski T., Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Białystok 2017.

Dumała A., Europejska Służba Działań Zewnętrznych – analiza pierwszego okresu działalności, [w:] Ministerstwa spraw zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Kruk, Łódź 2013.

Eder F., Harter Kampf um das Amt des EU‑Chefdiplomaten, „Welt” 2014, 16 VII, [online] https://www.welt.de/politik/ausland/article13020489/Harter‑Kampf‑um‑das‑Amt‑des‑EU‑Chefdiplomaten.html.

EU High Representative Catherine Ashton chairs Middle East Quartet Ministerial meeting in Munich, 4 II 2011, [online] https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/119144.pdf.

Fiedler R., Iran and the European Union after the Nuclear Deal, „CES Working Papers” 2018, nr 10.

Gnesotto N., Przyszłość Europy strategicznej, przeł. M. Wodzyńska, Warszawa 2012.

Holsti K.J., National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, „International Studies Quarterly” 1970, nr 3.

Irans Atomprogramm. Neue Verhandlungen möglich, 3 II 2013, [online] https://taz.de/Irans‑Atomprogramm/!5074010/.

Ischinger W., Welt in Gefahr. Deutschland und Europa in unsicheren Zeiten, Berlin 2018.

Keukeleire S., Delreux T., Competing Structural Powers and Challenges for the EU’s Structural Foreign Policy, „Global Affairs” 2015, Vol. 1, nr 1, https://doi.org/10.1080/23340460.2015.983730.

Kolb M., Krüger P.‑A., Von der Leyen: „Unsere Partnerschaft beruht nicht auf Dominanz”, „Süddeutsche Zeitung” 2019, 15 II.

Lamprecht V., Ullrich L.M., Perfekter Sturm oder neuer Kalter Krieg? Ein Bericht über die 52. Münchner Sicherheitskonferenz, „Zeitschrift für Außen‑ und Sicherheitspolitik” 2016, Vol. 9, nr 2, https://doi.org/10.1007/s12399‑016‑0566‑0.

Liszczyk D., Bilans pierwszego roku urzędowania wysokiej przedstawiciel UE, „Biuletyn PISM” 2011, nr 16.

Mccourt D.M., Glencross A., Great Expectations: The EU’s Social Role as a Great Power Manager, „New Perspectives” 2019, Vol. 27, nr 1, https://doi.org/10.1177/2336825x1902700102.

Middle East Quartet Statement, Munich, 5 II 2011, [online] https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119200.pdf.

Mottaki: Political Will Exists for Fuel Swap, 7 II 2010, [online] https://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iran/2010/iran‑100207‑irna01.html.

Nitszke A., Europejska Służba Działań Zewnętrznych – nowa jakość dyplomacji unijnej, „Politeja” 2019, Vol. 15, nr 54, https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.17.

Novotná T., The EU as a Global Actor: United We Stand, Divided We Fall, „Journal of Common Market Studies” 2017, Vol. 55, https://doi.org/10.1111/jcms.12601.

Panicki J., Federica Mogherini – Italy’s Scapegoat, „European Voice” 2014, 24 VIII.

PM speech at Munich Security Conference, 17 II 2018, [online] https://www.gov.uk/government/speeches/pm‑speech‑at‑munich‑security‑conference‑17‑february‑2018.

Pomorska K., Vanhoonacker S., Europe as a Global Actor: the (Un)Holy Trinity of Economy, Diplomacy and Security, „Journal of Common Market Studies” 2015, Vol. 53, https://doi.org/10.1111/jcms.12272.

Powirska L., Granice potencjału mediacyjnego Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr 3.

Przybylska‑Maszner B., Spory kompetencyjne wokół urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, „Studia Europejskie” 2012, nr 2.

Remarks by HR Catherine Ashton, at the Munich Security Conference, 6 II 2010, [online] https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112774.pdf.

Riedel R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, [w:] Unia Europejska w XXI wieku. Polityczno‑prawna wspólnota interesów, red. R. Riedel, Toruń 2010.

Rotfeld A.D., Poszukiwanie strategii, [w:] A.D. Rotfeld, Myśli o Rosji… i nie tylko. Eseje i wywiady, Warszawa 2012.

Rudnicki Z.B., Kryzysy Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska w badaniach interdyscyplinarnych, red. M. Potkańska, L. Wojnicz, D. Rdzanek, Szczecin 2019.

Rudnicki Z.B., Zmieniający się światowy układ sił: zmierzch Zachodu i jego implikacje dla Unii Europejskiej, [w:] A. Mania [i in.], Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, Warszawa 2018.

Ryniejska‑Kiełdanowicz M., Dyplomacja publiczna Unii Europejskiej, Warszawa 2019.

Sicherheitskonferenz in München: „Staatengemeinschaft muss Verantwortung für Syrien wahrnehmen”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 2013, 2 II.

Solana J., Capacity for Adaption: The Munich Conference and European Security, [w:] Towards Mutual Security. Fifty Years of Munich Security Conference, red. W. Ischinger, Göttingen 2014.

Speech by Federica Mogherini at the Munich Security Conference, 18 II 2017, [online] https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters‑homepage_en/20832/Speech%20by%20Federica%20Mogherini%20at%20the%20Munich%20Security%20Conference.

Speech by High Representative/Vice‑President Federica Mogherini at the Munich Security Conference, 15 II 2019, [online] https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters‑homepage_en/58232/Speech%20by%20High%20Representative/Vice‑President%20Federica%20Mogherini%20at%20the%20Munich%20Security%20Conference.

Speech by HRVP Federica Mogherini at the Munich Security Conference, [online] https://www.youtube.com/watch?v=gi_KJq3zl0w.

Traktat o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, Dz.U. 2004.90.864/30.

Weidenfeld W., Europas Seele suchen. Eine Bilanz der europäischen Integration, Baden‑Baden 2017.

Werkhäuser N., Welche Rolle spielt das Nahost‑Quartett?, 5 II 2011, [online] https://www.dw.com/de/welche‑rolle‑spielt‑das‑nahost‑quartett/a‑14818451.

Wojnicz L., Misje cywilne Unii Europejskiej w procesie europeizacji ad extra, Toruń 2019.

Wspólna wizja, wspólne działanie: Silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [online] http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_pl_.pdf.

Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2012, Stosunki Międzynarodowe.

Published

2020-06-25

How to Cite

Kruk, Aleksandra. 2020. “Międzynarodowe Role Unii Europejskiej W Wypowiedziach Javiera Solany, Catherine Ashton I Federiki Mogherini Podczas Monachijskich Konferencji Bezpieczeństwa W Latach 2009‑2019”. Politeja 17 (3(66):133-44. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.09.