Review Process & Reviewers

Peer Review Process

The approval of the article depends on the positive result of an anonymous reviewing process. The reviewers are selected by the Editorial Board from among the specialists of a given discipline.

1. Each article is reviewed by two referees appointed by the Editorial staff and affiliated in Polish and foreign academic institutions.

2. The journal uses double-blind peer review.

3. Reviews should be completed within four months counting from the appointment of the referees. The holiday season (July – September) is excluded from the estimated waiting time.

4. Once reviews are submitted with an unequivocal recommendation for publication or rejection, the Editorial staff takes a final decision as to the acceptance or rejection. The decision is immediately communicated to the author, along with the reviews.

5. The Editorial staff may ask the author to revise the text in accordance with the reviewers’ and/or the Editorial staff’s recommendations. After revision, the article undergoes verification by the Editorial staff. Failure to comply with the reviewers’ and the Editorial staff’s recommendations may result in rejection of the article.


Reviewers of Issues 82-87 (2023)

Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Marek Bankowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Włodzimierz Bernacki (Uniwersytet Jagielloński)
Marek Białokur (Uniwersytet Opolski)
Maksim Bulachtin (Perm University)
Marek Czajkowski (Uniwersytet Jagielloński)
Joachim Diec (Uniwersytet Jagielloński)
Artur Demchuk (Lomonosov Moscow State University)
Andrzej Dudek (Uniwersytet Jagielloński)
Agnieszka Gromkowska-Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Łukasz Jakubiak (Uniwersytet Jagielloński)
Dariusz Juruś (Uniwersytet Jagielloński)
Wojciech Kaute (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Paulina Kewes (University of Oxford)
Wawrzyniec Konarski (Uniwersytet Jagielloński)
Leszek Korporowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Kościelniak (Uniwersytet Jagielloński)
Dariusz Kozerawski (Uniwersytet Jagielloński)
Tomasz Koziełło (Uniwersytet Rzeszowski)
Barbara Krauz-Mozer (Uniwersytet Jagielloński)
Elżbieta Kużelewska (Uniwersytet w Białymstoku)
Elżbieta Lesiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski)
Gerhard Meiser (Universität Halle)
Włodzimierz Mich (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Dariusz Niedźwiedzki (Uniwersytet Jagielloński)
Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia)
Czesław Porębski (Uniwersytet Jagielloński)
Andrea Schmidt (Pecs University)
Barbara Stoczewska (Uniwersytet Jagielloński)
Lucjan Suchanek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)
Krzysztof Szczerski (Uniwersytet Jagielloński)
Dariusz Szpoper (Uniwersytet Gdański)
Monika Ślufińska (Uniwersytet Jagielloński)
Janusz J. Węc (Uniwersytet Jagielloński)
Tomasz Wieciech (Uniwersytet Jagielloński)
Howard Williams (Aberystwyth University)
Ryszard Zięba (Uniwersytet Warszawski)
Krzysztof Żarna (Uniwersytet Rzeszowski)
Marek Żyromski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Przemysław Furgacz (Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego)
Agnieszka Gronek (Uniwersytet Jagielloński)
Anna Horniatko-Szumiłowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Olha Morozova (Czarnomorski Państwowy Uniwersytet im. Petra Mohyły)
Alicja Zofia Nowak (Uniwersytet Jagielloński)
Paweł Sekuła (Uniwersytet Jagielloński)
Michał Siudak (Uniwersytet Jagielloński)
Mieczysław Smoleń (Uniwersytet Jagielloński)
Stanisław Stępień (Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu)
Michał Wawrzonek (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Anita Adamczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jolanta Ambrosewicz-Jacobs (Uniwersytet Jagielloński)
Beata Baczyńska (Uniwersytet Wrocławski)
Monika Bednarczuk (Uniwersytet w Białymstoku)
Elżbieta Binczycka-Gacek (Uniwersytet Jagielloński)
Elżbieta Błotnicka-Mazur (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Karolina Ćwiek-Rogalska (Instytut Slawistyki PAN)
Magdalena Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski)
Maciej Falski (Uniwersytet Warszawski)
Piotr Fast (Uniwersytet Śląski)
Kinga Gajda (Uniwersytet Jagielloński)
Agnieszka Gębczyńska-Janowicz (Politechnika Gdańska)
Aleksandra Giełdoń-Paszek (Uniwersytet Śląski)
Dawid Glownia (Uniwersytet Wrocławski)
Magdalena Hanysz-Stefańska (ASP w Gdańsku)
Małgorzata Kasner (Instytut Slawistyki PAN)
Marek Kaźmierczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Agnieszka Kłosińska-Nachin (Uniwersytet Łódzki)
Małgorzata Kołaczek (Uniwersytet Jagielloński)
Jakub Kosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Bartłomiej Krzysztan (Instytut Studiów Politycznych PAN)
Marta Kubiszyn (Uniwersytet im. Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie)
Edyta Kuncewicz-Dziduch (Academia Ignatianum)
Magdalena Latkowska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
Tomasz Łysak (Uniwersytet Warszawski)
Anna Pekaniec (Uniwersytet Jagielloński)
Paweł Plichta (Uniwersytet Jagielloński)
Nina Pluta-Podleszańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Ricardo Rato Rodriques (Uniwersytet im. Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie)
Magdalena Roszczynialska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Magdalena Saryusz-Wolska (Uniwersytet Warszawski)
Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Ostrowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Maciej Urbanowski (Uniwersytet Jagielloński)
Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Anna Wolff-Powęska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński)
Anna Rudakowska (Tamkang University)
Marek Świstak (Uniwersytet Jagielloński)
Antonina Łuszczykiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Robert Rajczyk (Uniwersytet Śląski)
Marcin Grabowski (Uniwersytet Jagielloński)
Łukasz Stach (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński)
Łukasz Gacek (Uniwersytet Jagielloński)
Walenty Baluk (UMCS w Lublinie)
Adam Hołub (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Anna Jach (Uniwersytet Jagielloński)
Marta Kania (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Koźbiał (Uniwersytet Jagielloński)
Gaja Makaran (CIALC-UNAM)
Agnieszka Matusiak (Uniwersytet Wrocławski)
Andrzej Pieczywok (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Radosław Powęska (Uniwersytet Warszawski)
Aniela Radecka (Uniwersytet Jagielloński)
Saad Abudayeh ( Jordan University)
Edyta Chwiej (Uniwersytet Jagielloński)
Łukasz Dominiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Józef Fiszer (Instytut Studiów Politycznych PAN)
Izabela Grabowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Anna Ratke-Majewska (Uniwersytet Zielonogórski)
Piotr Sawczyński (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tomasz Tulejski (Uniwersytet Łódzki)
Patryk Wawrzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 


Reviewers of Issues 76-81 (2022)

Adam Cezary Bosiacki (Uniwersytet Warszawski)
Adam Hołub (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Adam Radomyski (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)
Adrian Tyszkiewcz (Uniwersytet Jagielloński)
Aleksandra Borycka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Aleksandra Kunce (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Andrea Schmidt (Pecs University)
Andrzej Czajowski (Uniwersytet Wrocławski)
Andrzej Dudek ( Jagiellonian University in Kraków)
Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński)
Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Andrzej W. Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)
Anna Jach (Uniwersytet Jagielloński)
Anna Kaganiec-Kamieńska (Jagiellonian University  in Kraków)
Anna Pacześniak (Uniwersytet Wrocławski)
Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Arkadiusz Kielin (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie)
Artur Demchuk (Lomonosov Moscow State University)
Artur Gruszczak ( Jagiellonian University in Kraków)
Artur Laska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Artur Michalak (Akademia Sztuki Wojennej)
Barbara Krauz-Mozer ( Jagiellonian University in Kraków)
Barbara Stoczewska ( Jagiellonian University in Kraków)
Bartłomiej Michalak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Beata Kosowska-Gąstoł (Uniwersytet Jagielloński)
Bohdan Kaczmarek (Uniwersytet Warszawski)
Dagmara Drewniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dagmara Głuszek- Szafraniec (Uniwersytet Śląski)
Dariusz Kozerawski (Uniwersytet Jagielloński)
Dariusz Szpoper (University of Gdańsk)
Dominik Sieklucki (Uniwersytet Jagielloński)
Edyta Chwiej ( Jagiellonian University in Kraków)
Ewelina Waśko-Owsiejczuk (Uniwersytet w Białymstoku)
Filip Pierzchalski (Uniwersytet Warszawski)
Gerhard Meiser (Universität Halle)
Grażyna Zygadło (University of Lodz)
Grzegorz Bubak (Uniwersytet Jagielloński)
Grzegorz Pożarlik (Uniwersytet Jagielloński)
Helena Giebień (Uniwersytet Wrocławski)
Howard Williams (Aberystwyth University)
Hubert Królikowski (Uniwersytet Jagielloński)
Ieva Giedraitytė (Vilnius University)
Izolda Bokszczanin-Gołaś (Uniwersytet Warszawski)
Jacek Sokołowski (Uniwersytet Jagielloński)
Jacek Ziółkowski (Uniwersytet Warszawski)
Jakub Żurawski (Uniwersytet Jagielloński)
Jan Hudzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Jan Widacki (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Janusz Dobieszewski (Uniwersytet Warszawski)
Janusz Gierszewski (Akademia Pomorska)
Janusz Golinowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Janusz J. Węc ( Jagiellonian University in Kraków)
Jerzy Gut (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Joachim Diec (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Jozef Prochazka (Akademia Obrony w Brnie)
Józef Kozłowski (Akademia Sztuki Wojennej)
Justyna Marzec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Justyna Miecznikowska (Uniwersytet Warszawski)
Karolina Golemo (Uniwersytet Jagielloński)
Katarzyna Sobolewska-Myślik (Uniwersytet Opolski)
Kazimierz Kraj (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Krzysztof Kościelniak (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Szczerski ( Jagiellonian University in Kraków)
Krzysztof Zuba (Uniwersytet Opolski)
Lech Rubisz (Uniwersytet Opolski)
Lech Szczegóła (Uniwersytet Zielonogórski)
Leszek Korporowicz (Jagiellonian University in Kraków)
Leszek Sobkowiak (Uniwersytet Wrocławski)
Lucjan Suchanek (The State University of Applied Sciences  in Oświęcim)
Łukasz Młyńczyk (Uniwersytet Warszawski)
Łukasz Tomczak (Uniwersytet Szczeciński)
Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski)
Maciej Zakrzewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Magdalena Marczuk-Karbownik (University of Lodz)
Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Maksim Bulachtin (Perm University)
Małgorzata Abassy (Uniwersytet Jagielloński)
Małgorzata Kułakowska (Uniwersytet Jagielloński)
Małgorzata Lorencka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Małgorzata Pacek (Uniwersytet Warszawski)
Marcin Galent (Uniwersytet Jagielloński)
Marcin Lasoń (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Marcin Rebes (Uniwersytet Jagielloński)
Marcin Rojszczak (Politechnika Warszawska)
Marcos Pablo Moloeznik (Universidad de Guadalajara)
Marek Bankowicz ( Jagiellonian University in Kraków)
Marek Czajkowski (Uniwersytet Jagielloński)
Marek Delong (Politechnika Rzeszowska)
Marek Górka (Politechnika Koszalińska)
Marek Maciejewski (University of Wrocław)
Maria Wincławska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Mariusz Antoni Kamiński (Akademia Sztuki Wojennej)
Mariusz Ruszel (Politechnika Rzeszowska)
Marta Kania (Jagiellonian University in Kraków)
Mateusz Kolaszyński (Uniwersytet Jagielloński)
Mieczysław Smoleń ( Jagiellonian University in Kraków)
Mirella Korzeniewska-Wiszniewska (Uniwersytet Jagielloński)
Miron Lakomy (Uniwersytet Śląski)
Mirosław Karwat (Uniwersytet Warszawski)
Monika Trojanowska-Strzęboszewska (Uniwersytet Warszawski)
Paulina Bojarska (University of Warsaw)
Paulina Kewes (University of Oxford)
Paweł Frankowski (Uniwersytet Jagielloński)
Paweł Kubicki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
Piotr Filipkowski (Polska Akademia Nauk)
Piotr Obacz (Uniwersytet Jagielloński)
Piotr Rozwadowski (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Piotr Rutkowski (Uniwersytet Warszawski)
Przemysław Adamczewski (Polska Akademia Nauk)
Rafał Godoń (Uniwersytet Warszawski)
Rafał Kopeć (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Rafał Lisiakiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Renata Duda (Uniwersytet Wrocławski)
Robert Borkowski (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Roman Bäcker (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Ryszard Machnikowski (Uniwersytet Łódzki)
Ryszard Zięba (University of Warsaw)
Saad Abudayeh ( Jordan University)
Sławomir Czapnik (Uniwersytet Opolski)
Stanisław Łojek (Uniwersytet Jagielloński)
Stanisław Mordwa (Uniwersytet Łódzki)
Tadeusz Klementewicz (Uniwersytet Warszawski)
Tadeusz Kopyś (Uniwersytet Jagielloński)
Tadeusz Paleczny (Uniwersytet Jagielloński)
Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Tomasz Rudowski (University of Warsaw)
Tomasz Stępniewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Waldemar Bulira (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wawrzyniec Konarski (Jagiellonian University in Kraków)
Włodzimierz Bernacki ( Jagiellonian University)
Włodzimierz Mich (Maria Curie Skłodowska University  in Lublin)
Wojciech Kaute (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Wojciech Sokół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Zbigniew Karpus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)Reviewers of Issues 70-75 (2021)

A. Gajda (Uniwersytet Jagielloński)
Agata Kleczkowska (Polska Akademia Nauk)
Agnieszka Gronek (Uniwersytet Jagielloński)
Agnieszka Małek (Uniwersytet Jagielloński)
Agnieszka Nitszke (Jagiellonian University)
Agnieszka Sadecka (Jagiellonian University)
Andrea Schmidt (Pecs University)
Andrzej Dudek (Uniwersytet Jagielloński)
Andrzej Porębski (Uniwersytet Jagielloński)
Artur Demchuk (Lomonosov Moscow State University)
Barbara Krauz-Mozer (Jagiellonian University in Kraków)
Barbara Stoczewska (Jagiellonian University in Kraków)
Barbara Zwolińska (Uniwersytet Gdański)
Beata Baczyńska (Uniwersytet Wrocławski)
Beata Popczyk-Szczęsna (Uniwersytet Śląski)
Bożena Gierat-Bieroń (Uniwersytet Jagielloński)
Dariusz Niedźwiedzki (Uniwersytet Jagielloński)
Dariusz Szpoper (University of Gdańsk)
Dominika Mikucka-Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)
Dorota Urbanek (Uniwersytet Warszawski)
Elżbieta Wiącek (Uniwersytet Jagielloński)
Ewa Bujwid-Kurek (Uniwersytet Jagielloński)
Ewa Kocój (Uniwersytet Jagielloński)
Ewa Nowicka-Rusek (Collegium Civitas)
Galina Sokolova (Jindal Global University)
Gerhard Meiser (Universität Halle)
Grzegorz Bubak (Uniwersytet Jagielloński)
Grzegorz Pożarlik (Uniwersytet Jagielloński
Henrika Sokołowska (Vytautas Magnus University)
Howard Williams (Aberystwyth University
Inesa Szulska (Uniwersytet Warszawski
Jakub Potulski (Uniwersytet Gdański)
Janusz J. Węc ( Jagiellonian University in Kraków)
Joachim Diec (Jagiellonian University in Kraków)
Joanna Orzechowska-Wacławska (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Sondel-Cedarmas (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Wardęga (Jagiellonian University)
Jolanta Ambrosewicz-Jacobs (Uniwersytet Jagielloński)
Józef Romasz (Szkoła Filmowa w Łodzi)
Julita Makaro (Uniwersytet Wrocławski
Kamilla Dolińska (Uniwersytet Wrocławski)
Karolina Czerska-Shaw (Uniwersytet Jagielloński)
Karolina Golemo (Uniwersytet Jagielloński)
Katarzyna Moszczyńska-Dürst (Uniwersytet Warszawski)
Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Kinga Sekerdej (Jagiellonian University
Krzysztof Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Szczeciński)
Krzysztof Kościelniak (Jagiellonian University in Kraków)
Krzysztof Szczerski (Jagiellonian University)
László Kálmán Nagy (Uniwersytet Jagielloński)
Leszek Korporowicz (Jagiellonian University in Kraków)
Lid King (The Languages Company)
Lucjan Suchanek (The State University of Applied Sciences in Oświęcim)
Łucja Piekarska-Duraj (Jagiellonian University)
Maciej Stępka (Jagiellonian University)
Magdalena Latkowska (Uniwersytet Warszawski)
Magdalena Roszczynialska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Magdalena Saryusz-Wolska (Uniwersytet Warszawski)
Maksim Bulachtin (Perm University)
Małgorzata Lorencka (Uniwersytet Śląski)
Marcin Fatalski (Jagiellonian University)
Marcin Zubek (Jagiellonian University)
Marek Bankowicz (Jagiellonian University in Kraków)
Marek Maciejewski (University of Wrocław)
Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Markus Eberharter (Uniwersytet Warszawski)
Marta Kubiszyn (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Marta Kurkowska-Budzan (Uniwersytet Jagielloński)
Michał Kopczyński (Uniwersytet Warszawski)
Mieczysław Smoleń (Jagiellonian University in Kraków)
Mike Byram (University of Durham)
Natasa Jovanovic-Ajzenhamer (University of Belgrade)
Paulina Kewes (University of Oxford)
Paweł Kubicki (Uniwersytet Jagielloński)
Paweł Plichta (Uniwersytet Jagielloński)
Przemysław Tacik (Jagiellonian University)
Renata Czekalska (Uniwersytet Jagielloński)
Renata Rusek (Jagiellonian University)
Roman Bäcker (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Ryszard Zięba (University of Warsaw)
Saad Abudayeh (Jordan University)
Subham Mukherjee (Freie Universität Berlin)
Tadeusz Paleczny (Uniwersytet Jagielloński)
Tomasz Korczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tomasz Łysak (Uniwersytet Warszawski)
Urszula Tes (Akademia Ignatianium w Krakowie)
Vladimir Ajzenhamer (University of Belgrade)
Walentyna Sobol (Uniwersytet Warszawski)
Wawrzyniec Konarski (Jagiellonian University in Kraków)
Wiesław Czyżowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Włodzimierz Bernacki (Jagiellonian University in Kraków)
Włodzimierz Mich (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)
Włodzimierz Szturc (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie)
Wojciech Kaute (Jan Kochanowski University in Kielce)
Wojciech Mazur (Uniwersytet Jagielloński)
Zbigniew Pasek (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Zdzisław Mach (Jagiellonian University)Reviewers of Issues 64-69 (2020)

Agnieszka Nitszke (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Aleksandra Szczerba-Zawada (The Jacob of Paradies University, Gorzów Wielkopolski, Poland)
Andrea Schmidt (University of Pécs, Hungary)
Andrzej Dudek (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Artur Demchuk (Lomonosov Moscow State University, Russia)
Barbara Krauz-Mozer (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Barbara Stoczewska (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Barbara Zwolińska (University of Gdańsk, Poland)
Beata Baczyńska (University of Wrocław, Poland)
Beata Molo (Andrzej Frycz Modrzewski University, Kraków, Poland)
Beata Przybylska-Maszner (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)
Bohdan Koszel (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)
Carmen Bizzarri (Universita Europea di Roma, Italy)
Dariusz Juruś (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Dariusz Niedźwiedzki (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Dariusz Szpoper (University of Gdańsk, Poland)
Dominik Sieklucki (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Dorota Piontek (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)
Eugenia Prokop-Janiec (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Ewa Bujwid-Kurek (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Ewa Cieślik (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Ewa Kamarad (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Ewa Nowicka-Rusek (Collegium Civitas, Warszawa, Poland)
Ewa Szczepankiewicz-Rudzka (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Gerhard Meiser (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Germany)
Grzegorz Godlewski (University of Warsaw, Poland)
Grzegorz Kuca (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Helena Tendera-Właszczuk (Cracow University of Economics, Poland)
Howard Williams (Aberystwyth University, UK)
Jacek Kołodziej (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Jacek Prokopski (Wrocław University of Science and Technology, Poland)
Jan Grosfeld (Cardinal Stefan Wyszynski University, Warszawa, Poland)
Janusz J. Węc (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Jarosław Rokicki (Andrzej Frycz Modrzewski University, Kraków, Poland)
Joachim Diec (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Joanna Mormul (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Joanna Orzechowska-Wasławska (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Jolanta Szymańska-Bartyzel (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Karolina Golemo (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Kazimierz Adamczyk (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Kazimierz Jurczak (University of Warsaw, Poland)
Kazimierz S. Ożóg (University of Opole, Poland)
Konrad Klejsa (University of Łódź, Poland)
Krzysztof Kościelniak (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Krzysztof Koźbiał (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Krzysztof Szczerski (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Krzysztof Żarna (University of Rzeszów, Poland)
Leszek Korporowicz (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Lucjan Suchanek (The State University of Applied Sciences, Oświęcim, Poland)
Łukasz Jakubiak (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Maciej Walkowski (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)
Magdalena Banaszkiewicz (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Magdalena Dąbrowska (University of Warsaw, Poland)
Magdalena Musiła-Karg (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)
Maksim Bulachtin (Perm State University, Russia)
Małgorzata Abbasy (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Małgorzata Lorencka (University of Silesia, Katowice, Poland)
Małgorzata Mikołajczak (University of Zielona Góra, Poland)
Małgorzata Nieszczerzewska (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)
Marcin Rebes (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Marcin Zubek (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Marek Bankowicz (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Marek Maciejewski (University of Wrocław, Poland)
Marek Mączyński (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Marek Palczewski (SWPS University, Poland)
Marek Świstak (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Margot Stańczyk-Minkiewicz (University of Gdańsk, Poland)
Maria Kłańska (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Maria Wincławska (Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland)
Markus Eberharter (University of Warsaw, Poland)
Michał Bożek (University of Silesia, Katowice, Poland)
Michał Lubicz-Miszewski (Military University of Land Forces, Wrocław, Poland)
Michał Wallner (Maria Curie Skłodowska University, Lublin, Poland)
Mieczysław Smoleń (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Mira Malczyńska-Biały (University of Rzeszów, Poland)
Mirosław Natanek (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Monika Ślufińska (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Natasza Styczyńska (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Nina Pluta (Pedagogical University in Cracow, Poland)
Olgierd Grott (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Paulina Kewes (University of Oxford, UK)
Paweł Kubicki (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Piotr Borowiec (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Piotr Fast (University of Silesia, Katowice, Poland)
Piotr Marszałek (University of Wrocław, Poland)
Piotr Maśloch (War Studies Academy, Warszawa, Poland)
Piotr Weiser (Cardinal Stefan Wyszynski University, Warszawa, Poland)
Przemysław Tacik (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Paulina Tendera (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Rafał Glajcar (University of Silesia, Katowice, Poland)
Renata Czekalska (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Robert Borkowski (Andrzej Frycz Modrzewski University, Kraków, Poland)
Robert Kmieciak (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)
Roma Sendyka (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Roman Bäcker (Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland)
Ryszard Zięba (University of Warsaw, Poland)
Saad Abudayeh (University of Jordan, Jordan)
Sílvia Aulet Serrallonga (Universitat de Girona, Spain)
Slawoj Szynkiewicz (University of Łódź, Poland)
Stanisław Fel (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Tadeusz Kopyś (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Tadeusz Paleczny (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Tomasz Łysak (University of Warsaw, Poland)
Urszula Kusio (Maria Curie Skłodowska University, Lublin, Poland)
Wawrzyniec Konarski (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Włodzimierz Bernacki (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Włodzimierz Mich (Maria Curie Skłodowska University, Lublin, Poland)
Wojciech Burek (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Wojciech Burszta (SWPS University, Poland)
Wojciech Kaute (Jan Kochanowski University, Kielce, Poland)
Wojciech Mazur (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Zbigniew Machelski (University of Opole, Poland)
Zbigniew Pasek (AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland)

 Reviewers of Issues 58-63 (2019)

A.F. Mathew (Indian Institute of Management Kozhikode)
Adam Bulandra
Adam Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Agnieszka August-Zarębska (Uniwersytet Wrocławski)
Agnieszka Gondor-Wiercioch (Uniwersytet Jagielloński)
Agnieszka Kłosińska-Nachim (Uniwersytet Łódzki)
Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz
Aleksandra Bednarowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
Aleksandra Turek (Uniwersytet Warszawski)
Aleksandra Twardowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Andrea Schmidt (Pecs University)
Andrzej Dudek (Uniwersytet Jagielloński)
Andrzej Radomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Anna Malitowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Anna Sawicka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Anna Wolff-Powęska (Uniwersytet SWPS)
Annie Montaut (INALCO Paris)
Artur Demchuk (Lomonosov Moscow State University)
Barbara Krauz-Mozer (Uniwersytet Jagielloński)
Barbara Stoczewska (Uniwersytet Jagielloński)
Beata Molo (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Bogumiła Lisocka-Jaegermann (Uniwersytet Warszawski)
Cecylia Tatoj (Uniwersytet Śląski)
Cezary Wąs (Uniwersytet Wrocławski)
Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku)
Dariusz Juruś (Uniwersytet Jagielloński)
Dariusz Kulesza (Uniwersytet w Białymstoku)
Dariusz Niedźwiedzki (Uniwersytet Jagielloński)
Dariusz Szpoper (Uniwersytet Gdański)
Dawid Kołoszyc (Vanier College)
Diego Santos Sánchez (Universidad Complutense de Madrid)
Domenico Francavilla (University of Turin)
Dorota Kotwica (Universitat de Valencia)
Dorota Leszczyna (Uniwersytet Wrocławski)
Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Erhard Cziomer (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Ewa Michna (Uniwersytet Jagielloński)
Ewa Nawrocka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Ewa Sowa-Behtane (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Ewa Stala (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Ewa Żmijewska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Farhan Hanif Siddiqi (Quaid-i-Azam University, Islamabad)
Francisco Javier Ordiz Vázquez (Universidad de León)
Gerhard Meiser (Universität Halle)
Grzegorz Babiński (Uniwersytet Jagielloński)
Grzegorz Pożarlik (Uniwersytet Jagielloński)
Halina Marlewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Hans Harder (University of Heidelberg)
Harish Trivedi (Delhi University)
Howard Williams (Aberystwyth University)
Irena Stawowy-Kawka (Uniwersytet Jagielloński)
Ireneusz Karolewski (Uniwersytet Wrocławski)
Jacek Kołodziej (Uniwersytet Jagielloński)
Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)
Jadwiga Romanowska
Jakub Gomułka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Janina Hajduk-Nijakowska (Uniwersytet Opolski)
Janusz J. Węc (Uniwersytet Jagielloński)
Jerzy Żywicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Jesús Eguía Armenteros (Universita degli Studi di Padova)
Joachim Diec (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Albin (badaczka niezależna)
Joanna Dyduch (Uniwersytet Wrocławski)
Joanna Orzechowska (Uniwersytet Jagielloński)
Jorge Costa Delgado (Universidad de Granada)
José Manuel Trabado Cabado (Universidad de León)
Judyta Wachowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Justyna Ziarkowska (Uniwersytet Wrocławski)
Karolina Kumor (Uniwersytet Warszawski)
Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Katarzyna Górska (Uniwersytet Jagielloński)
Katarzyna Kruk-Jünger (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański)
Konrad Pędziwiatr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Krystian Barzykowski (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Iwanek (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Krzysztof Kościelniak (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Krysieniel (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Krzysztof Pilarczyk (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Szczerski (Uniwersytet Jagielloński)
Leszek Korporowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Lidia Wiśniewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Lucjan Suchanek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)
Łucja Kapralska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Łukasz Smuga (Uniwersytet Wrocławski)
Łukasz Święcicki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Maciej Jaskot (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Magda Potok (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Magdalena Banaszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu)
Magdalena Ratajczak (Uniwersytet Wrocławski)
Magdalena Roszczynialska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
Magdalena Sowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Maksim Bulachtin (Perm University)
Małgorzata Gaszyńska-Magiera (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Tryuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marcin Galent (Uniwersytet Jagielloński)
Marcin Kołakowski (Uniwersytet Warszawski)
Marcin Szewczyk (WSIZ Rzeszów)
Marcin Zubek (Uniwersytet Jagielloński)
Marcos García Barrero (University of Connecticut)
Marek Bankowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski)
Marek Pieniążek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Marek Piwowarczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
María del Carmen Azúar Bonastre (Uniwersytet Warszawski)
María del Carmen Serrano Vázquez
Marzia Casolari (University of Turin)
Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski)
Michał Mencfel (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu)
Mieczysław Smoleń (Uniwersytet Jagielloński)
Mikołaj Winiewski (Uniwersytet Warszawski)
Mirella Korzeniewska-Wiszniewska (Uniwersytet Jagielloński)
Mirosław Filiciak (SWPS)
Monika Banaś (Uniwersytet Jagielloński)
Monika Nawracka (Politechnika Śląska)
Nicola Pozza (University of Lausanne)
Nukhbah Taj Langah (Forman Christian College)
Nuria Sánchez Madrid (Universidad Autónoma de Madrid)
Olena Bordilovska (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
Paulina Kewes (University of Oxford)
Paweł Krzyworzeka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Paweł Plichta (Uniwersytet Jagielloński)
Piotr Biliński (Uniwersytet Jagielloński)
Piotr Dahling (Uniwersytet Warszawski)
Piotr Dehnel (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)
Ponmoni Sahadevan (Jawaharlal Nehru University)
Radosław Powęska (Uniwersytet Warszawski)
Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Rafał Ożarowski (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni)
Rafał Pankowski (Collegium Civitas)
Renata Hołda (Uniwersytet Jagielloński)
Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Rosa-Maria Perez (University Institute of Lisbon)
Roshni Sengupta (University of Leiden)
Ryszard Zajączkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Ryszard Zięba (Uniwersytet Warszawski)
Saad Abudayeh (Jordan University)
Schirin Nowrousian (Universität Paderborn)
Sławomir Kapralski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Tadeusz Paleczny (Uniwersytet Jagielloński)
Wawrzyniec Konarski (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
Wiktor Hebda (Uniwersytet Jagielloński)
Włodzimierz Bernacki (Uniwersytet Jagielloński)
Włodzimierz Mich (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Wojciech Burszta (SWPS)
Wojciech Kaute (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Wojciech Mruk (Uniwersytet Jagielloński)
Wojciech Szymański (Uniwersytet Warszawski)
Zbigniew Libera (Uniwersytet Jagielloński)
Zdzisław Mach (Uniwersytet Jagielloński)
Zdzisław Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński)