Reviewers of the Journal

2019

Saad Abudayeh (Jordan University)

Joanna Albin (badaczka niezależna)

Agnieszka August-Zarębska (Uniwersytet Wrocławski)

María del Carmen Azúar Bonastre (Uniwersytet Warszawski)

Grzegorz Babiński (Uniwersytet Jagielloński)

Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Magdalena Banaszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Monika Banaś (Uniwersytet Jagielloński)

Marek Bankowicz (Uniwersytet Jagielloński)

Krystian Barzykowski (Uniwersytet Jagielloński)

Aleksandra Bednarowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)

Włodzimierz Bernacki (Uniwersytet Jagielloński)

Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Biliński (Uniwersytet Jagielloński)

Olena Bordilovska (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Maksim Bulachtin (Perm University)

Adam Bulandra

Wojciech Burszta (SWPS)

Marzia Casolari (University of Turin)

Jorge Costa Delgado (Universidad de Granada)

Erhard Cziomer (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Piotr Dahling (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Dehnel (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)

Artur Demchuk (Lomonosov Moscow State University)

Joachim Diec (Uniwersytet Jagielloński)

Andrzej Dudek (Uniwersytet Jagielloński)

Joanna Dyduch (Uniwersytet Wrocławski)

Jesús Eguía Armenteros (Universita degli Studi di Padova)

Mirosław Filiciak (SWPS)

Domenico Francavilla (University of Turin)

Marcin Galent (Uniwersytet Jagielloński)

Marcos García Barrero (University of Connecticut)

Małgorzata Gaszyńska-Magiera (Uniwersytet Warszawski)

Jakub Gomułka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Agnieszka Gondor-Wiercioch (Uniwersytet Jagielloński)

Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Katarzyna Górska (Uniwersytet Jagielloński)

Janina Hajduk-Nijakowska (Uniwersytet Opolski)

Farhan Hanif Siddiqi (Quaid-i-Azam University, Islamabad)

Hans Harder (University of Heidelberg)

Wiktor Hebda (Uniwersytet Jagielloński)

Renata Hołda (Uniwersytet Jagielloński)

Krzysztof Iwanek (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)

Maciej Jaskot (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dariusz Juruś (Uniwersytet Jagielloński)

Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Łucja Kapralska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Sławomir Kapralski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Ireneusz Karolewski (Uniwersytet Wrocławski)

Wojciech Kaute (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Paulina Kewes (University of Oxford)

Agnieszka Kłosińska-Nachim (Uniwersytet Łódzki)

Marcin Kołakowski (Uniwersytet Warszawski)

Jacek Kołodziej (Uniwersytet Jagielloński)

Dawid Kołoszyc (Vanier College)

Leszek Korporowicz (Uniwersytet Jagielloński)

Mirella Korzeniewska-Wiszniewska (Uniwersytet Jagielloński)

Krzysztof Kościelniak (Uniwersytet Jagielloński)

Dorota Kotwica (Universitat de Valencia)

Barbara Krauz-Mozer (Uniwersytet Jagielloński)

Dariusz Kulesza (Uniwersytet w Białymstoku)

Karolina Kumor (Uniwersytet Warszawski)

Wawrzyniec Konarski (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Finansów i Biznesu Vistula)

Katarzyna Kruk-Jünger (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Krzysztof Krysieniel (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

Paweł Krzyworzeka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

Nukhbah Taj Langah (Forman Christian College)

Dorota Leszczyna (Uniwersytet Wrocławski)

Zbigniew Libera (Uniwersytet Jagielloński)

Bogumiła Lisocka-Jaegermann (Uniwersytet Warszawski)

Zdzisław Mach (Uniwersytet Jagielloński)

Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski)

Anna Malitowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Halina Marlewicz (Uniwersytet Jagielloński)

A.F. Mathew (Indian Institute of Management Kozhikode)

Gerhard Meiser (Universität Halle)

Michał Mencfel (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu)

Włodzimierz Mich (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Ewa Michna (Uniwersytet Jagielloński)

Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz

Beata Molo (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Annie Montaut (INALCO Paris)

Wojciech Mruk (Uniwersytet Jagielloński)

Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu)

Monika Nawracka (Politechnika Śląska)

Ewa Nawrocka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dariusz Niedźwiedzki (Uniwersytet Jagielloński)

Schirin Nowrousian (Universität Paderborn)

Francisco Javier Ordiz Vázquez (Universidad de León)

Joanna Orzechowska (Uniwersytet Jagielloński)

Rafał Ożarowski (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni)

Tadeusz Paleczny (Uniwersytet Jagielloński)

Rafał Pankowski (Collegium Civitas)

Rosa-Maria Perez (University Institute of Lisbon)

Konrad Pędziwiatr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Marek Pieniążek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Zdzisław Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński)

Krzysztof Pilarczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Marek Piwowarczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Paweł Plichta (Uniwersytet Jagielloński)

Magda Potok (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Radosław Powęska (Uniwersytet Warszawski)

Nicola Pozza (University of Lausanne)

Grzegorz Pożarlik (Uniwersytet Jagielloński)

Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński)

Andrzej Radomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Magdalena Ratajczak (Uniwersytet Wrocławski)

Jadwiga Romanowska

Magdalena Roszczynialska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)

Adam Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Ponmoni Sahadevan (Jawaharlal Nehru University)

Nuria Sánchez Madrid (Universidad Autónoma de Madrid)

Diego Santos Sánchez (Universidad Complutense de Madrid)

Anna Sawicka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Andrea Schmidt (Pecs University)

Roshni Sengupta (University of Leiden)

María del Carmen Serrano Vázquez

Mieczysław Smoleń (Uniwersytet Jagielloński)

Łukasz Smuga (Uniwersytet Wrocławski)

Magdalena Sowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Ewa Sowa-Behtane (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Ewa Stala (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Irena Stawowy-Kawka (Uniwersytet Jagielloński)

Barbara Stoczewska (Uniwersytet Jagielloński)

Lucjan Suchanek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)

Krzysztof Szczerski (Uniwersytet Jagielloński)

Dariusz Szpoper (Uniwersytet Gdański)

Marcin Szewczyk (WSIZ Rzeszów)

Wojciech Szymański (Uniwersytet Warszawski)

Łukasz Święcicki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Cecylia Tatoj (Uniwersytet Śląski)

José Manuel Trabado Cabado (Universidad de León)

Harish Trivedi (Delhi University)

Małgorzata Tryuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Aleksandra Turek (Uniwersytet Warszawski)

Aleksandra Twardowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Judyta Wachowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Cezary Wąs (Uniwersytet Wrocławski)

Janusz J. Węc (Uniwersytet Jagielloński)

Howard Williams (Aberystwyth University)

Mikołaj Winiewski (Uniwersytet Warszawski)

Lidia Wiśniewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański)

Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)

Anna Wolff-Powęska (Uniwersytet SWPS)

Ryszard Zajączkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Justyna Ziarkowska (Uniwersytet Wrocławski)

Ryszard Zięba (Uniwersytet Warszawski)

Marcin Zubek (Uniwersytet Jagielloński)

Ewa Żmijewska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Jerzy Żywicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)