Narracje o Europie a naukowa narratologia

Authors

  • Jacek H. Kołodziej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.01

Abstract

Konferencję pod takim tytułem zorganizował Instytut Europeistyki jesienią 2015 r. Spore nią zainteresowanie było efektem nie tylko powstrzymanej kryzysami dynamiki integracji Unii Europejskiej, wynikających z tego pytań i problemów godnych naukowej refleksji – jego przyczyną było również użycie w tytule tyleż modnego, co wieloznacznego słowa „narracja”.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jacek H. Kołodziej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, dr politologii o specjalizacji dziennikarstwo, media i komunikacja społeczna, studiował również filologię polską. W latach 1989-2004 pracował w krakowskim Ośrodku Badań Prasoznawczych w zespole prof. Walerego Pisarka, w którym specjalizował się w metodach badań społecznych, socjolingwistycznych i tekstologicznych. Od 2004 r. pracuje w Katedrze Kultury i Społeczeństwa Europy w Instytucie Europeistyki na UJ, gdzie z kolei ma okazję pogłębiać w sposób interdyscyplinarny wiedzę o społecznych, kulturowych i politycznych aspektach rzeczywistości. Interesują go procesy mediatyzacji, europeizacji, integracji i dezintegracji (Unii Europejskiej), marketyzacji i propagandyzacji polityki jak również szeroko definiowana metodologia badań społecznych. Autor ponad 50 publikacji, w tym monografii Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie (2011).

References

Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. M. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003, Wiedza o Kulturze.

Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przeł. E. Kraskowska, E. Rajewska, Kraków 2012, Eidos.

Bartmiński J., Niebrzegowska‑Bartmińska S., Tekstologia, Warszawa 2009.

Gottschall J., The Storytelling Animal. How Stories Make us Human, Boston–New York 2012.

Guillemette L., Lévesque C., Narratology, Signo, [online] <http://www.signosemio.com/genette/narratology.asp>.

Herman D., Jahn M., Ryan M.-L., Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, London–New York 2005.

Joas H., Values Generalization. Limitation and Possibilities of a Communication about Values, „Zeitschrift für Wirtschafts‑und Unternehmensethik” 2008, vol. 9, nr 1, s. 88‑96, [online] <https://www.researchgate.net/publication/23691798_Value_Generalization_‑_Limitations_and_Possibilities_of_a_Communication_about_Values>. DOI: https://doi.org/10.5771/1439-880X-2008-1-88

Kołodziej J.H., Narratologia w badaniach komunikacji politycznej. Metodologiczne przymiarki, „Polityka i Społeczeństwo. Studies in Politics and Society” 2017, nr 1, [online] https://doi.org/10.15584/polispol.2017.1.2. DOI: https://doi.org/10.15584/polispol.2017.1.2

Kuhn T., Objectivity, Value Judgement, and Theory Choice, [w:] tenże, The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and Change, Chicago 1977, [online] <https://www.andrew.cmu.edu/user/kk3n/philsciclass/kuhn.pdf>. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226217239.001.0001

Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 2001 [1962].

Markiewicz H., Narrator i autor w światowej teorii literatury, „Pamiętnik Literacki” 1994, vol. 85, z. 4.

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.

Rembowska‑Płuciennik M., Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku, Toruń 2012, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław–Warszawa 1980, Vademecum Polonisty.

Published

2017-08-31

How to Cite

Kołodziej, Jacek H. 2017. “Narracje O Europie a Naukowa Narratologia”. Politeja 14 (4(49):5-13. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.01.