Ewa J. Nowacka, Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI. Państwo i społeczeństwo w poglądach Franciszka

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, 244 s.

Authors

  • Przemysław Sołga Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.23

Downloads

Download data is not yet available.

References

Grabczyk SDB M., Sprawiedliwość społeczna a rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2001, nr 17.

Jan XXIII, encyklika Mater et magistra, [online] http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/mater_magistra_15051961.html.

Jan Paweł II, encyklika Centesimus annus.

Łuszczyńska M., Własność, wolność, jednostka. Kościół katolicki wobec podstawowych własności liberalizmu,

„Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2009, Vol. 3.

Nowacka E., Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI, Wrocław 2009, Acta Universitatis Wratislaviensis, 3613.

Socjalizm i komunizm potępione przez papieży, red. A. Maniecka, Sandomierz 2009, Roma Locuta.

Tasak A., Kategoria dobra wspólnego jako podstawa dobrego państwa w refleksji polskich środowisk katolickich, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2014, nr 8.

Wójcik S., Personalistyczny model polityki, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2015, Vol. 47, [online] http://dx.doi.org/10.15804/athena.2015.47.01. DOI: https://doi.org/10.15804/athena.2015.47.01

Published

2017-08-31

How to Cite

Sołga, Przemysław. 2017. “ 244 S”. Politeja 14 (4(49):433-40. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.23.