Pamięć w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej

Authors

  • Jan Grosfeld Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.04

Keywords:

memory, post‑memory, history, tradition, Jews, Jewish memory, Jewish identity, exclusivity of Judaism and Christianity

Abstract

Memory in Jewish and Christian Tradition

The memory has a special meaning both in the Jewish as well as the Christian tradition. It differs from other religious and cultural traditions. Its heart comes from the commandments Zakhor, Remember which means the permanent actualisation of the events which founded and essentially shaped the identity of Jews and Christians. The notion of zikkaron (memorial) reveals the duty to be in relation with the past in function of the present and the future in order not to be separated from God. Thus these two traditions allow to their believers to discover and not to lose the very sense of the human life with its most challenging aspects as suffering, weakness and death. Probably the most influential event in the history within this path of reflection was the Shoah, erroneously named Holocaust, the catastrophe which happened to the Jewish people in result of the Nazi ideology. If we don’t include this horrifying genocide into the Jewish, Christian and human history as a subject of a deep biblical and profound thinking, we cannot avoid two traps: to be fixed and lost in the past or to lose our memory and identity.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Jan Grosfeld, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych i społecznych, kierownik katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, politolog, ekonomista, publicysta, tłumacz. Autor m.in.: Od lęku do nadziei. Chrześcijanie, Żydzi, świat (2012); Czekanie na Mesjasza (2003); Krzyż i gwiazda Dawida (1999); O pokusie zejścia z krzyża (1996). Redaktor prac zbiorowych: 50 lat później. Posoborowe dylematy współczesnego Kościoła (2014); Zmagania początku tysiąclecia (2012; wraz z M. Gieryczem); Ponad ekonomią (1988); Religia i ekonomia (1989). Redaktor naczelny czasopisma „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka”. Członek Rady Programowej „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”. Członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Żonaty, mieszka w Warszawie.

References

Arguello F., Konferencja dla Międzynarodowej Kapituły Namiotów, Kraków, 8 IX 2011, [online] https://www.kapucyni.pl/index.php/info/4395‑kapitula‑namiotow‑dzien‑ii.
Google Scholar

Biblia Jerozolimska, red. A. Cholewiński, Z. Kiernikowski, K. Sarzała, Poznań 2006.
Google Scholar

Epstein D., Jakub‑Izrael. Tożsamość konfliktowa, „W drodze” 1997, nr 2.
Google Scholar

Grosfeld J., Od lęku do nadziei. Chrześcijanie, Żydzi, świat, Kraków 2011.
Google Scholar

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. i wstęp M. Król, Warszawa 1969, Biblioteka Socjologiczna.
Google Scholar

Heschel A.J., Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, przeł. H. Halkowski, wstęp S. Heschel, Kraków 2009.
Google Scholar

Kłoczowski J.A., Pamiętaj!, „Chrześcijaństwo‑Świat‑Polityka” 2011, nr 1.
Google Scholar

Krajewski S., Żydzi, judaizm, Polska, Warszawa 1997.
Google Scholar

Lévinas E., Trudna wolność. Eseje o judaizmie, przeł. A. Kuryś, Gdynia 1991, Biblioteka im. Stanisława Vincenza.
Google Scholar

Margolius M., Remembering It All, „Sh’ma. A Journal of Jewish Ideas” 2011, nr 2.
Google Scholar

Marmur D., On Being a Jew, Toronto 1994.
Google Scholar

Mongin O., Noszenie żałoby. Rozterka chrześcijanina, [w:] Pamięć żydowska, pamięć polska. Akta kolokwium, które odbyło się w Krakowie 10 i 11 czerwca 1995, Kraków 1996.
Google Scholar

Ouaknin M.‑A., A la racine du mot ‘zakhor’, „Tenou’a. Revue trimestrielle de réflexion du Mouvement Juif Liberal de France” 2010, IV.
Google Scholar

Ricoeur P., La Critique et la Conviction. Entretien Alec François Azouvi et Marc de Launay, Paris 1995.
Google Scholar

Rosenzweig F., Gwiazda zbawienia, przeł. i wstęp T. Gadacz, Kraków 1998, Filozofia i Religia.
Google Scholar

Rubenstein R.L., After Auschwitz. History, Theology and Contemporary Judaism, Baltimore 1966.
Google Scholar

Ryś G., O drogach i pożytkach chrześcijańskiej pamięci, „Chrześcijaństwo‑Świat‑Polityka” 2011, nr 1.
Google Scholar

Serwis informacyjny o Papieżu Benedykcie XVI, [online] http://benedyktxvi.sej.pl/pielgrzymka‑do‑polski.php.
Google Scholar

Szostkiewicz A., Auschwitz. Grób Boga, „Polityka” 2009, nr 28.
Google Scholar

Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu, wstęp, wybór i oprac. P. Śpiewak, Gdańsk 2013, Idee i Historia.
Google Scholar

Yerushalmi Y.H., Zakhor. Jewish History and Jewish Memory, Seattle 1982, Samuel and Althea Stroum Lectures in Jewish Studies.
Google Scholar

Published

2015-07-20

How to Cite

Grosfeld, Jan. 2015. “Pamięć W Tradycji żydowskiej I chrześcijańskiej”. Politeja 12 (3 (35):41-52. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.04.

Issue

Section

Articles