Ekonomia polityczna i problemy badań relacji między ekonomią a polityką

Authors

  • Piotr Dardziński Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.12

Keywords:

Economy, political economy, common good, free market, John Paul II

Abstract

Political Economy and Problems of Research on Relations between Economics and Politics

The article presents a concise analysis of the development of the concept of political economy from the moment it appeared in the 17th century to the present day. The purpose of this analysis is to indicate the need to return to broader research on the relationship between politics and economics. Thanks to such research, it would be possible to understand better the nature of political and economic crises, such as, i.e. the financial crisis in 2008. According to the author, research on the political economy should be related to the concept of the common good. This approach enables a holistic understanding of reality.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Piotr Dardziński, Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Katedrze Filozofii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Autor monografii poświęconej doktrynie ordoliberalnej: Kapitalizm nieobjawiony. Doktryna ładu społecznego, politycznego i ekonomicznego w myśli Wilhelma Röpkego (1899-1966). Stypendysta DAAD i Fundacji Polskiej w Szwajcarii. Pełnił funkcję wiceprezesa Fundacji Instytut Tertio Millennio, jako prodziekan współorganizował i wykładał w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera. Był organizatorem i w latach 2006-2011 dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Od listopada 2011 do sierpnia 2013 r. kierował gabinetem politycznym Ministra Sprawiedliwości. Jest wiceprezesem Fundacji Lepsza Polska.

References

Agazzi E., Dobro, zło i nauka. Etyczny wymiar działalności naukowo-technicznej, przeł. E. Kałuszyńska, Warszawa 1997.

Bertelsmann Lexikon Wirtschaft, red. W.-E. Gudemann, Gütersloh 1992.

Chołaj H., Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Warszawa 2003.

Dardziński P., Kapitalizm nieobjawiony. Doktryna ładu społecznego, politycznego i ekonomicznego w myśli Wilhelma Röpkego (1899-1966), Kraków 2013.

Dardziński P., Społeczna gospodarka rynkowa, [w:] J. Balicki i in., Słownik społeczny. Praca zbiorowa, red. B. Szlachta, Kraków 2004.

Dembinski P.H., Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, przeł. Ł. Komuda, Warszawa 2011.

Dudek A., Ekonomia polityczna, [w:] Słownik polityki, red. M. Bankowicz, Warszawa 1996.

Eckert R., Ekonomia polityczna kapitalizmu. Wprowadzenie, przeł. J. Dziembowska, Warszawa 1988.

Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, przeł. J. Kwaśniewski, Sosnowiec 1996.

Gilpin R., The Political Economy of International Relations, Princeton 1987, https://doi.org/10.1515/9781400882779.

Globalna ekonomia, red. J. Ravenhill, przeł. M. Dera, A. Gąsior-Niemiec, Kraków 2011.

Grzybek D., Ekonomia, [w:] J. Balicki i in., Słownik społeczny. Praca zbiorowa, red. B. Szlachta, Kraków 2004.

Häuser K., Volkswirtschaftstheorie, [w:] Gabler Wirtschaftslexikon. L-SO, Wiesbaden 1992.

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w Parlamencie. Warszawa 11 czerwca 1999 r., [w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyny. 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie, Kraków 2005

Kłosiński K.A., Ekonomia polityczna w mundialnym wymiarze, Lublin 2012.

Koperek J., ks., Dobro wspólne, [w:] J. Balicki i in., Słownik społeczny. Praca zbiorowa, red. B. Szlachta, Kraków 2004.

Krauz-Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P., Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce. Tom 1, Kraków 2011.

Kudliński R. i in., Ekonomia polityczna, red. nauk. J. Lewandowski, W.B. Sztybera, Warszawa 1990.

Lange O., Ekonomia polityczna. T. I i II, Warszawa 1980.

Limański A., Syrek M., Winiarski B., Ekonomia polityczna, red. nauk. M. Syrek, Katowice 2003.

Losee J., Wprowadzenie do filozofii nauki, przeł. T. Bigaj, Warszawa 2001.

Łysko S., Matula E., Styk S., Podstawy ekonomii politycznej, Warszawa 1980.

Meisner J., Ekonomia polityczna. Cz. 1. Zagadnienia ogólne i mikroekonomiczne, Katowice 1991.

Merkantylizm i początki szkoły klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI i XVII wieku, oprac. E. Lipiński, przeł. C. Znamierowski, red. E. Taylor, S. Zaleski, Warszawa 1958.

Müller-Armack A., Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Europäischen Integration, Freiburg im Breisgau 1966.

Politische Ökonomie. Demokratie und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, red. H. Obinger, U. Wagschal, B. Kittel, Opladen 2003.

Rosenberg N., Birdzell L.E. Jr., Historia kapitalizmu, przeł. A. Doroba, Kraków 1994.

Scruton R., Słownik myśli politycznej, przeł. T. Bieroń, Poznań 2002.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 1, przeł.: ks. 1 S. Wolff, O. Einfeld, ks. 2 i 3 Z. Sadowski, Warszawa 2007.

Smith A., Teoria uczuć moralnych, przeł. i oprac. D. Petsch, przekł. przejrzał S. Jedynak, Warszawa 1989.

Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2000.

Strauss L., Czym jest filozofia polityki?, [w:] L. Strauss, Sokratejskie pytania. Eseje wybrane, wybór P. Śpiewak, przeł. P. Maciejko, Warszawa 1998.

Śpiewak P., W stronę wspólnego dobra, Warszawa 1998.

The New Political Economy of Globalisation. Tomy 1 i 2, red. R. Higgott, A. Payne, Aldershot 2000.

Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych, red. D. Pietrzyk-Reeves, B. Szlachta, Kraków 2003.

Zweig F., Historja doktryn ekonomicznych, Londyn 1943.

Published

2020-10-01

How to Cite

Dardziński, Piotr. 2020. “Ekonomia Polityczna I Problemy Badań Relacji między Ekonomią a Polityką”. Politeja 17 (6(69):245-57. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.12.

Issue

Section

Studia interdyscyplinarne