Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Islands of Memory. The Landscape of the (Non) Memory of the Holocaust in Polish Education from 1989 to 2015

Authors

  • Elżbieta M. Mach Jagiellonian University, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.24

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Elżbieta M. Mach, Jagiellonian University, Kraków

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, europeistka, adiunkt Instytutu Studiów Europejskich UJ, ekspert w zakresie podręczników do nauczania podstawowego, ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Agencji Wykonawczej ds. Edukacji Audiowizualnej i Kultury w dziedzinie europejskich programów edukacyjnych. Zainteresowania badawcze: edukacja europejska, polityka edukacyjna Unii Europejskiej, socjologia edukacji, edukacja i tożsamość, obywatelstwo europejskie, aktualne procesy społeczno-kulturowe widziane w perspektywie zmian edukacyjnych.

References

VIII Szkoła Letnia Nauczanie o Holokauście, [online] https://dzieje.pl/edukacja/viiiszkola-letnia-nauczanie-o-holokauscie.

Ambrosewicz-Jacobs J., Islands of Memory: The Landscape of the (Non) Memory of the Holocaust in Polish Education from 1989-2015, Kraków 2020.

Ambrosewicz-Jacobs J., Hońdo L., Dlaczego należy uczyć o Holokauście, Kraków 2005.

Auschwitz-Birkenau w pamięci zbiorowej – 75 lat po wyzwoleniu. Komunikat z badań nr 12/2020, CBOS, Warszawa I 2020, [online] https://www.cbos.pl/PL/szukaj/szukaj.php.Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), [online] https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CERV-2021-EQUAL;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState.

Deklaracja Rady w sprawie zwalczania antysemityzmu oraz wypracowania wspólnego podejścia do bezpieczeństwa z myślą o skuteczniejszej ochronie społeczności i instytucji żydowskich w Europie – konkluzje Rady (6 grudnia 2018 r.), CATS 92 JAI 1251 FREMP 220 COSI 311, nr 15213/18, Bruksela 2018.

European Parliament Resolution on Remembrance of the Holocaust, Anti-Semitism and Racism, Dz.U. UE, CE 253, 13 X 2005, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:C:2005:253E:TOC.

Europejska Konwencja Praw Człowieka po nowelizacji przez protokół 11 i 14, z protokołem nr 1 oraz protokołami 4, 6, 7, 12, 13 i 16, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Strasbourg 2010.

Gross J.T., Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2008.

Gross J.T., Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008.

Gross J.T., Grudzińska-Gross I., Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, Kraków 2011.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Materiały do nauczania o Holokauście, [online] https://www.ore.edu.pl/2020/07/wytyczne-do-nauczania-o-holokauscie-w-wersji-polskojezycznej/.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, warsztaty online Ja – a nauczanie o Holokauście, [online] https://www.ore.edu.pl/2020/05/ja-a-nauczanie-o-holokauscie-warsztaty-online/.

Podróż w przeszłość – nauka na przyszłość. Podręcznik dla nauczycieli, FRA – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Wiedeń 2010, [online] https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1218-187088_FRA_HOLOCAUST_HANDBOOK_PL_BAT.pdf.

Program Europa dla Obywateli, [online] https://ec.europa.eu/info/departments/justice-andconsumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/previousprogrammes-2014-2020/europe-citizens-efc_en.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie walki z antysemityzmem (2017/2692/(RSP)), Dz.U. UE C z dn. 30 VIII 2018, nr 2018/C/307/29, [online] https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2018-307-183,69081811.html.

Środa M., Postawy wobec obcości, [w:] Literatura, kultura, tolerancja, red. G. Gazda, I. Hubner, J. Płuciennik, Kraków 2008.

The International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA, [online] https://www.holocaustremembrance.com/.

The Jack, Joseph, and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, [online] https://www.ushmm.org/research/about-the-mandel-center.

Turski M., wystąpienie z okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz – Birkenau, 27 I 2020. Przemówienie dostępne [online] https://www.youtube.com/watch?v=BFb9zxJd45I.

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007, Dz.U. UE nr 2007/C306/01, z dn. 17 XII 2007, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT.

Downloads

Published

2021-12-15 — Updated on 2022-02-25

Versions

How to Cite

Mach, Elżbieta M. (2021) 2022. “Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Islands of Memory. The Landscape of the (Non) Memory of the Holocaust in Polish Education from 1989 to 2015”. Politeja 18 (5(74):409-21. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.24.