Janina Kostkiewicz, Polski nurt krytyki nazizmu przed rokiem 1939

Aspekty ideologiczne i pedagogiczne

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.13

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Bogdan Szlachta, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Prof. dr hab. nauk humanistycznych, prawnik i filozof. Kierownik Katedry Filozofii Polityki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Katedry Teorii i Filozofii Polityki Akademii Ignatianum w Krakowie. Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2008-2016). Redaktor naczelny periodyku „Societas” oraz czasopism naukowych: „Politeja. Czasopismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UJ” oraz „Myśl Polityczna. Political Thought”. Członek Academia Europaea w Londynie.

References

Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne, red. B. Szlachta i in., Kraków 2000.
Google Scholar

Łętocha R., „Oportet vos nasci denuo”. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna, Kraków 2006.
Google Scholar

Szlachta B., Komunizm – kulturowy nihilizm czy błąd polityczny?, [w:] Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne, red. B. Szlachta i in., Kraków 2000, s. IX-XLVII.
Google Scholar

Szlachta B., Krytyka komunizmu w polskiej myśli katolickiej, [w:] Antykomunizm po komunizmie, red. J. Kloczkowski, Kraków 2000, s. 15-47.
Google Scholar

Szlachta B., Polaków krytyczne spojrzenia na komunizm, [w:] Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. P. Kardela, K. Sacewicz, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019.
Google Scholar

Published

2023-08-23

How to Cite

Szlachta, Bogdan. 2023. “Janina Kostkiewicz, Polski Nurt Krytyki Nazizmu Przed Rokiem 1939: Aspekty Ideologiczne I Pedagogiczne”. Politeja 20 (2(83):277-82. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.13.