Idee i interesy. Piotr Skwieciński, Koniec ruskiego miru? O ideowych źródłach rosyjskiej agresji

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.14

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Paweł Rojek, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Filozof i socjolog, pracownik Instytutu Filozofii UJ. Zajmuje się metafizyką analityczną, filozofią rosyjską i ideami w Polsce. Autor książki Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania (Kraków 2014).

References

Curanović A., Przeznaczeni do wielkości! Poczucie misji w polityce zagranicznej. Przypadek Rosji, Warszawa 2020. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323542988

Declaration on the Russian World (Russki Mir) Teaching, Public Orthodoxy, 13 III 2022, [online] https://publicorthodoxy.org/2022/03/13/a-declaration-on-the-russian-world-russkiimir-teaching/.

Hovorun C., Interpreting the „Russian World”, [w:] Churches in Ukrainian Crisis, red. A. Krawchuk, T. Bremer, London 2016, https://doi.org/10.1007/978-3-319-34144-6_8. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-34144-6_8

Jurasz W., Demony Rosji, Warszawa 2022.

Kożynow W., Stalinowski terror, przeł. W. Stefanowicz, Warszawa 2014.

Lermontow M., Izmaił-Bej, przeł. M. Piechal, [w:] M. Lermontow, Wybór poezji, t. 2: Poematy, Warszawa 1956.

Nowak A., Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921. Geopolityka, ody i narody, Kraków 2018.

Pastuhov V., Poslednââ graždanskaâ vojna, „Važnye Istorii” [Пастухов В., Последняя гражданская война, „Важные Истории”], 14 III 2022, [online] https://istories.media/opinions/2022/03/14/poslednyaya-grazhdanskaya-voina/.

Piotr Skwieciński: „Koniec ruskiego miru? O ideowych źródłach rosyjskiej agresji”, Warszawa, 20 I 2022, [online] https://www.youtube.com/watch?v=wqdPHV2YgfE.

Pomerantsev P., Jądro dziwności. Nowa Rosja, przeł. I. Noszczyk, Wołowiec 2015.

Rojek P., Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania, Kraków 2014.

Savodnik P. The Secret Source of Putin’s Evil, „Vanity Fair”, 10 I 2017, [online] https://www.vanityfair.com/news/2017/01/the-secret-source-of-putins-evil.

Skwieciński P., Kompleks Rosji, Warszawa 2017.

Skwieciński P., Koniec ruskiego miru? O ideowych źródłach rosyjskiej agresji, Warszawa, 20 I 2022, [online] https://www.youtube.com/watch?v=wqdPHV2YgfE

Suslov M., The Russian Orthodox Church and the Crisis in Ukraine, [w:] Churches in Ukrainian Crisis, red. A. Krawchuk, T. Bremer, London 2016, https://doi.org/10.1007/978-3-319-34144-6_7. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-34144-6_7

Published

2023-08-23

How to Cite

Rojek, Paweł. 2023. “Idee I Interesy. Piotr Skwieciński, Koniec Ruskiego Miru? O Ideowych źródłach Rosyjskiej Agresji”. Politeja 20 (2(83):283-94. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.14.