Idee i interesy. Piotr Skwieciński, Koniec ruskiego miru? O ideowych źródłach rosyjskiej agresji

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.14

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Paweł Rojek, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Filozof i socjolog, pracownik Instytutu Filozofii UJ. Zajmuje się metafizyką analityczną, filozofią rosyjską i ideami w Polsce. Autor książki Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania (Kraków 2014).

References

Curanović A., Przeznaczeni do wielkości! Poczucie misji w polityce zagranicznej. Przypadek Rosji, Warszawa 2020. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323542988
Google Scholar

Declaration on the Russian World (Russki Mir) Teaching, Public Orthodoxy, 13 III 2022, [online] https://publicorthodoxy.org/2022/03/13/a-declaration-on-the-russian-world-russkiimir-teaching/.
Google Scholar

Hovorun C., Interpreting the „Russian World”, [w:] Churches in Ukrainian Crisis, red. A. Krawchuk, T. Bremer, London 2016, https://doi.org/10.1007/978-3-319-34144-6_8. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-34144-6_8
Google Scholar

Jurasz W., Demony Rosji, Warszawa 2022.
Google Scholar

Kożynow W., Stalinowski terror, przeł. W. Stefanowicz, Warszawa 2014.
Google Scholar

Lermontow M., Izmaił-Bej, przeł. M. Piechal, [w:] M. Lermontow, Wybór poezji, t. 2: Poematy, Warszawa 1956.
Google Scholar

Nowak A., Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921. Geopolityka, ody i narody, Kraków 2018.
Google Scholar

Pastuhov V., Poslednââ graždanskaâ vojna, „Važnye Istorii” [Пастухов В., Последняя гражданская война, „Важные Истории”], 14 III 2022, [online] https://istories.media/opinions/2022/03/14/poslednyaya-grazhdanskaya-voina/.
Google Scholar

Piotr Skwieciński: „Koniec ruskiego miru? O ideowych źródłach rosyjskiej agresji”, Warszawa, 20 I 2022, [online] https://www.youtube.com/watch?v=wqdPHV2YgfE.
Google Scholar

Pomerantsev P., Jądro dziwności. Nowa Rosja, przeł. I. Noszczyk, Wołowiec 2015.
Google Scholar

Rojek P., Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania, Kraków 2014.
Google Scholar

Savodnik P. The Secret Source of Putin’s Evil, „Vanity Fair”, 10 I 2017, [online] https://www.vanityfair.com/news/2017/01/the-secret-source-of-putins-evil.
Google Scholar

Skwieciński P., Kompleks Rosji, Warszawa 2017.
Google Scholar

Skwieciński P., Koniec ruskiego miru? O ideowych źródłach rosyjskiej agresji, Warszawa, 20 I 2022, [online] https://www.youtube.com/watch?v=wqdPHV2YgfE
Google Scholar

Suslov M., The Russian Orthodox Church and the Crisis in Ukraine, [w:] Churches in Ukrainian Crisis, red. A. Krawchuk, T. Bremer, London 2016, https://doi.org/10.1007/978-3-319-34144-6_7. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-34144-6_7
Google Scholar

Published

2023-08-23

How to Cite

Rojek, Paweł. 2023. “Idee I Interesy. Piotr Skwieciński, Koniec Ruskiego Miru? O Ideowych źródłach Rosyjskiej Agresji”. Politeja 20 (2(83):283-94. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.14.