Fiasko reformy polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych oraz polityki azylowej Unii Europejskiej w latach 2015-2020

Analiza krytyczna

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.87.02

Keywords:

the reform of the European Union’s immigration, external border control, and asylum policies, the refugee and humanitarian crisis in Ukraine in 2022-2023, European Commission, New Pact on Migration and Asylum

Abstract

THE FAILURE OF THE REFORM OF THE EUROPEAN UNION’S IMMIGRATION POLICY, EXTERNAL BORDER CONTROL, AND ASYLUM POLICY BETWEEN 2015 AND 2020: A CRITICAL ANALYSIS

The primary research objective of the article is to evaluate the reform of the immigration, external border control and asylum policy of the European Union between 2015 and 2020. The author formulates two research hypotheses. The first is based on the assumption that the legislative packages presented by the European Commission in 2015-2016 and then in 2018 have almost completely failed. The second hypothesis is that the idea of establishing a permanent resettlement mechanism as a means to overcome the migration crisis in the Union in 2015-2016 and address the future migration challenges  of the EU has generally failed. Instead, the EU’s temporary resettlement mechanisms in place between 2015 and 2017 and the 1:1 resettlement mechanism between the EU and Turkey introduced in 2016 have worked well. The author then formulates two research questions: firstly, why have the legislative acts of the European Commission largely failed?; and secondly, why has the temporary relocation of asylum seekers in the EU generally been successful?

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Janusz Józef Węc, Jagiellonian University, Poland

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2016-2019 kierownik projektu badawczo-dydaktycznego Komisji Europejskiej Jean Monnet Chair. Autor ponad 300 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym 22 monografii i syntez na temat ustroju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, integracji europejskiej i pozaeuropejskiej, stosunków polsko-niemieckich, najnowszej historii Niemiec, a także niemieckiego systemu politycznego. Wybrane monografie: The System Reform of the Economic and Monetary Union (2010-2022). Dynamics-Successes-Failures (2023); Germany’s Position on the System Reform of the European Union in 2002-2016 (2018); Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002- 2016 (2017); Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015. Orzecznictwo sądów konstytucyjnych wybranych państw członkowskich UE oraz proces implementacji traktatu lizbońskiego (2016); Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania – procesy decyzyjne – osiągnięcia i niepowodzenia (2012); Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna (2012).

References

European Integration. Polish Perspective, red. Z. Czachór, T.G. Grosse, W. Paruch, Warszawa 2020.
Google Scholar

Potyrała A., Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys migracyjny 2015-2016, „Przegląd Strategiczny” 2016, nr 9, https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.21.
Google Scholar

Węc J.J., Reforma polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych oraz polityki azylowej Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego (2015-2016), „Przegląd Zachodni” 2017, nr 2.
Google Scholar

Węc J.J., Germany’s Position on the System Reform of the European Union in 2002-2016, Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford 2018.
Google Scholar

Węc J.J., Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002-2016, Kraków 2017.
Google Scholar

Węc J.J., The European Union at a Historic Turning Point. Current Challenges and Scenarios of Overcoming Them, [w:] European Integration. Polish Perspective, red. Z. Czachór, T.G. Grosse, W. Paruch, Warszawa 2020.
Google Scholar

Published

2023-12-20

How to Cite

Węc, Janusz Józef. 2023. “Fiasko Reformy Polityki Imigracyjnej, Kontroli Granic zewnętrznych Oraz Polityki Azylowej Unii Europejskiej W Latach 2015-2020: Analiza Krytyczna”. Politeja 20 (6(87):25-44. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.87.02.

Issue

Section

International relations