Pędy na zrębie. Na marginesie książki W. Juliana Koraba‑Karpowicza "Harmonia społeczna, czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa"

Authors

  • Jarosław Tomasiewicz Uniwersytet Śląski, Katowice

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.15

Downloads

Download data is not yet available.

References

Awicz A., U progu Nowej Polski, Poznań 1937.

Balicki Z., Egoizm narodowy wobec etyki, Lwów–Warszawa 1914.

Braun J., Historja a Prawo Postępu, „Zet” 1933, nr 23.

Braun J., Unionizm. Podstawowe zasady doktryny, Warszawa 1999.

Dagnan K., Nowe drogi narodowo‑społecznego rozwoju, Warszawa 1924.

Dubanowicz E., Stecki J., Stroński S., Ustrój państwa, Warszawa 1927.

Dzieduszycki T., O zawodowy ustrój państwa i nowoczesne podstawy jego sprawności. Solidaryzm, elityzm, Warszawa 1928.

Freytag L., Nauka i polityka w świetle prawa natury, Warszawa 1927.

Hoppe J., Adam Skwarczyński – myśli o związkach zawodowych, Warszawa 1934.

Ideologja obozu marszałka Piłsudskiego w świetle przemówień prezesa B.B.W.R. Walerego Sławka, Warszawa 1930.

j.b., Polskie koncepcje Związku Państw, „Zet” 1932, nr 13.

Klerkowie, łączcie się!, „Zet” 1933, nr 1.

Kołakowski L., Główne nurty marksizmu (Powstanie – rozwój – rozkład), Londyn 1988.

Koneczny F., O wielości cywilizacyj, Kraków 1935.

Korwin‑Kochanowski J.K., Polska w świetle psychiki własnej i obcej. Rozważania, Częstochowa 1925.

Kropotkin P., Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, przeł. J. Hempel, Warszawa 1921.

L.Cz., Uniwersalizm – Nacjonalizm – Kosmopolityzm, „Ruch Młodych” 1937, nr 11.

Lutosławski W., Praca narodowa, Warszawa 1998.

Macała J., Polska publicystyka katolicka wobec włoskiego faszyzmu w latach 1922‑1939, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 1998, t. 21.

Majka J., Filozofia społeczna, Wrocław 1982.

Mosdorf J., Wczoraj i jutro, Biała Podlaska 2005.

Nowak J., Reprezentacja interesów zawodowych, „Przełom” 1926, nr 18.

Nowakowski J.M., Walery Sławek (1879‑1939). Zarys biografii politycznej, Warszawa 1988.

Petrykowski T., Rozwiązanie kwestii społecznej, „Straż Narodowa” 1924, nr 8.

Piłsudski R., Myśl Mocarstwowa, „Mocarstwowiec” 1931, nr 13.

Przewóska‑Helja M.C., Mieczysław Geniusz. Dzieje żywota. Z lat wojny, Warszawa 1937.

Rembieliński J., Dmowski – wychowawca, Warszawa 1939.

Rojek P., Liturgia dziejów. Jan Paweł II i polski mesjanizm, Kraków 2016.

Skwarczyński A., Wskazania, Warszawa 1934.

Stanisław Car – polska koncepcja autorytaryzmu, wyb. i oprac. J.M. Majchrowski, Warszawa 1996.

Tomasiewicz J., Kwiaty Ziemi Jałowej. Wybrane alternatywne programy polityczne w Trzeciej Rzeczypospolitej, „Fronda” 2006, nr 41.

Tomasiewicz J., Naprawa czy zniszczenie demokracji? Tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej 1921‑1935, Katowice 2012.

Tomasiewicz J., Po dwakroć niepokorni. Szkice z dziejów polskiej lewicy patriotycznej, Łódź 2014.

Wacław Makowski o państwie społecznym, wyb. i oprac. W.T. Kulesza, Warszawa 1998.

Warszawski J., Myśl jest bronią. Rozważania, [b.m.] 1947.

Warszawski J., Uniwersalizm – zarys narodowej filozofii społecznej, Biała Podlaska 2005.

Downloads

Published

2018-06-22

How to Cite

Tomasiewicz, Jarosław. 2018. “Pędy Na zrębie. Na Marginesie książki W. Juliana Koraba‑Karpowicza ‘Harmonia społeczna, Czyli Zasady szczęśliwego społeczeństwa’”. Politeja 15 (4(55):309-17. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.15.

Issue

Section

Review