Pędy na zrębie. Na marginesie książki W. Juliana Koraba‑Karpowicza "Harmonia społeczna, czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa"

Authors

  • Jarosław Tomasiewicz Uniwersytet Śląski, Katowice

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.15

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Awicz A., U progu Nowej Polski, Poznań 1937.
Google Scholar

Balicki Z., Egoizm narodowy wobec etyki, Lwów–Warszawa 1914.
Google Scholar

Braun J., Historja a Prawo Postępu, „Zet” 1933, nr 23.
Google Scholar

Braun J., Unionizm. Podstawowe zasady doktryny, Warszawa 1999.
Google Scholar

Dagnan K., Nowe drogi narodowo‑społecznego rozwoju, Warszawa 1924.
Google Scholar

Dubanowicz E., Stecki J., Stroński S., Ustrój państwa, Warszawa 1927.
Google Scholar

Dzieduszycki T., O zawodowy ustrój państwa i nowoczesne podstawy jego sprawności. Solidaryzm, elityzm, Warszawa 1928.
Google Scholar

Freytag L., Nauka i polityka w świetle prawa natury, Warszawa 1927.
Google Scholar

Hoppe J., Adam Skwarczyński – myśli o związkach zawodowych, Warszawa 1934.
Google Scholar

Ideologja obozu marszałka Piłsudskiego w świetle przemówień prezesa B.B.W.R. Walerego Sławka, Warszawa 1930.
Google Scholar

j.b., Polskie koncepcje Związku Państw, „Zet” 1932, nr 13.
Google Scholar

Klerkowie, łączcie się!, „Zet” 1933, nr 1.
Google Scholar

Kołakowski L., Główne nurty marksizmu (Powstanie – rozwój – rozkład), Londyn 1988.
Google Scholar

Koneczny F., O wielości cywilizacyj, Kraków 1935.
Google Scholar

Korwin‑Kochanowski J.K., Polska w świetle psychiki własnej i obcej. Rozważania, Częstochowa 1925.
Google Scholar

Kropotkin P., Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, przeł. J. Hempel, Warszawa 1921.
Google Scholar

L.Cz., Uniwersalizm – Nacjonalizm – Kosmopolityzm, „Ruch Młodych” 1937, nr 11.
Google Scholar

Lutosławski W., Praca narodowa, Warszawa 1998.
Google Scholar

Macała J., Polska publicystyka katolicka wobec włoskiego faszyzmu w latach 1922‑1939, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 1998, t. 21.
Google Scholar

Majka J., Filozofia społeczna, Wrocław 1982.
Google Scholar

Mosdorf J., Wczoraj i jutro, Biała Podlaska 2005.
Google Scholar

Nowak J., Reprezentacja interesów zawodowych, „Przełom” 1926, nr 18.
Google Scholar

Nowakowski J.M., Walery Sławek (1879‑1939). Zarys biografii politycznej, Warszawa 1988.
Google Scholar

Petrykowski T., Rozwiązanie kwestii społecznej, „Straż Narodowa” 1924, nr 8.
Google Scholar

Piłsudski R., Myśl Mocarstwowa, „Mocarstwowiec” 1931, nr 13.
Google Scholar

Przewóska‑Helja M.C., Mieczysław Geniusz. Dzieje żywota. Z lat wojny, Warszawa 1937.
Google Scholar

Rembieliński J., Dmowski – wychowawca, Warszawa 1939.
Google Scholar

Rojek P., Liturgia dziejów. Jan Paweł II i polski mesjanizm, Kraków 2016.
Google Scholar

Skwarczyński A., Wskazania, Warszawa 1934.
Google Scholar

Stanisław Car – polska koncepcja autorytaryzmu, wyb. i oprac. J.M. Majchrowski, Warszawa 1996.
Google Scholar

Tomasiewicz J., Kwiaty Ziemi Jałowej. Wybrane alternatywne programy polityczne w Trzeciej Rzeczypospolitej, „Fronda” 2006, nr 41.
Google Scholar

Tomasiewicz J., Naprawa czy zniszczenie demokracji? Tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej 1921‑1935, Katowice 2012.
Google Scholar

Tomasiewicz J., Po dwakroć niepokorni. Szkice z dziejów polskiej lewicy patriotycznej, Łódź 2014.
Google Scholar

Wacław Makowski o państwie społecznym, wyb. i oprac. W.T. Kulesza, Warszawa 1998.
Google Scholar

Warszawski J., Myśl jest bronią. Rozważania, [b.m.] 1947.
Google Scholar

Warszawski J., Uniwersalizm – zarys narodowej filozofii społecznej, Biała Podlaska 2005.
Google Scholar

Downloads

Published

2018-06-22

How to Cite

Tomasiewicz, Jarosław. 2018. “Pędy Na zrębie. Na Marginesie książki W. Juliana Koraba‑Karpowicza ‘Harmonia społeczna, Czyli Zasady szczęśliwego społeczeństwa’”. Politeja 15 (4(55):309-17. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.15.

Issue

Section

Review